H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

VisitOdense

 

H.C. Andersen
  • Digte
  • Sange
  • Vignettter
  • Småvers
  • Prologer
  • Epiloger
  • Deviser med Presenter
  • Stambogsblade
"Naar Alnaturen slumrer" 4. januar 1823

H.C. Andersen digt om Berlin i Tyskland 1831

"Min Velgjører Hr. Profesor Oehlenschlæger" 1821
H.C. Andersen digt ”En Stemning” skrevet i Setúbal Portugal i 1866
H.C. Andersens religiøse digt ”Psalme” 1864

H.C. Andersen: En digters sidste sang 1844

H.C. Andersen: Skoledigte 1822-1824

H.C.Andersen: Mit barndomshjem 1875

"Billedstormerne" af H.C. Andersen

"Tunge timer" af H.C. Andersen 
"Et barns skriftemaal" af H.C. Andersen
Miraklet af H.C. Andersen
Tak fra H.C. Andersen 1875

" I Afrika " digt af H.C. Andersen

"Trøst i tro" digt af H.C. Andersen 

Aalen: af H.C. Andersen 1859       Ålen
HCA: Paa Ungdommens friske Rosenblad
H. C. Andersen digt "Agnetes vuggevise"
H. C. Andersen digt konen med æggene

H.C. Andersen: Min Undskyldning  (1831)

H.C. Andersen: Recension
H.C. Andersen: Poesien
H.C. Andersen: Sjælen (1824)
H.C. Andersen: Rime-Djævelen (1828)
H.C.Andersen: Rabbi Meyer (1839)
H.C.Andersen: Aftenlandskab (1830)
H.C.Andersen: Avis aux lectrices (1830)
H.C. Andersen: Tanker ved en ituslagen Jydepotte (1829)
H.C.Andersen: Hjertetyven  (1830)
H.C. Andersen: Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen (1832)
H.C. Andersen digt 1832: Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen. "Mai" .
H.C. Andersen: Sommerflugt og - hvile 1832 ( Juli måned)
Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen,  August
H.C. Andersen: Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen. September
H.C. Andersen: Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen 1832. Oktober.
H.C. Andersen digt: Gefion 1832
H.C. Andersen digt 1840: Aarets Børn
H.C.Andersen: En Reisende
H.C. Andersen 1839: Et digt om Konerne
H.C.Andersen: Skovbal 1825
H.C. Andersen digt: Klintekorset på Møn ( 1829)
H.C. Andersen digt 1851: Slåentjørnen
H.C.Andersen: Rosen paa Kisten 1851
H.C.Andersen: Kjærlighed 1830
H.C.Andersen digt: Den fremmede Fugl (1830)
H.C. Andersen digt : Fædrelandet 1840
H.C. Andersen digt 1829: Moderen med Barnet
H.C. Andersen digt: Mosters Skærmbræt 1830
Nogle Viser: 1850
I     H.C. Andersen: Paa en Faders Fødselsdag, afsunget af hans Børn.
II    H.C. Andersen: ,,Ved en Vens Afrejse til Paris!''
III   H.C. Andersen: ,,Vi er i Marts, men Martsviol '' 1850
IV  H.C. Andersen: "Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat" 1850
V   H.C.Andersen: " Det er liv at rejse" 1850       ( Det at rejse er at leve)
VI   H.C.Andersen:,, Sang, skreven og afsjungen paa Fregatten Bellona under Opseilingen til Helsingør''
VII  H.C.Andersen: ,,Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840''
IX   H.C.Andersen: ,,Ved Festen for Architekt Bindesbøll''
H.C. Andersen: Barnet ved Kirken 1831
H.C. Andersen: "En Guddoms Tanke er Du, Poesi!" 1832
H.C. Andersen: Ørkenens Søn 1830
H.C.Andersen: Hjertets Melodier (1830)
H.C. Andersen digt: Livet en drøm (1830)
H.C. Andersen: Studenten (1829)
H.C.Andersen: Stakkels Mary Anne 1852 
H.C. Andersen: Manden fra Paradiis. 1830
H.C.Andersen: Prolog og Epilog (1846)
H.C. Andersen: Elbkongens Brud (1832)
H.C.Andersen: Til J.P.E. Hartmann. Ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835
H.C.Andersen: Til J.P.E. Hartmann "Den 14de Mai"
H.C. Andersen: Den rædselfulde Time 1826
H.C. Andersen: Phantasistykke 1829
H.C. Andersen: Hjerte-Suk til Maanen 1826
H.C. Andersen: Kometen, en historie 1829.
H.C. Andersen: Kometen 1835. Fremlagt af Jfr. Jørgensen paa Hr. og Mad. Winsløws Aften-Underholdning paa det kongelige Theater d. 7. Marts 1830
H.C. Andersen: Rosenknoppen 1836
H.C. Andersen: De to Fugle 1833
H.C.Andersen Digt: Spillemanden 1831
H.C.Andersen: Bøgetræet
H.C.Andersen: Studie efter Naturen (1831)
H.C. Andersen: Sange af Syngestykkerne "Ravnen", "Bruden fra Lammermoor" og "Festen på Kenilworth"
H.C.Andersen digt: Skildvagten (1830)
H.C. Andersen : Kong Frederik den Sjette
1: „Danmark, deiligst Vang og Vænge" (1840)
2: Sørge-Cantate over høisalig Kong Frederik den Sjette
3. Ved Afsløringen af Mindestøtten for høisalig Kong Frederik den Sjette
4. H.C. Andersen sang: Ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl, 1842
H.C. Andersen: Havfruen ved Samsø
H.C. Andersen: Jagtsang 1838
H.C. Andersen: Veirmøllen paa Bakken 1830
H.C.Andersen: Weyse, ved hans jubilæum.
H.C. Andersen: Et sagn "Holger Danske"
H.C.Andersen: Taaren (1829)
H.C. Andersen: Bruden i Rørvig Kirke 1830
H.C. Andersen: Formens evige Magie 1831 - Et poetisk Spilfægteri
H.C.Andersen: Oldtids huuslige Liv 1829
H.C.Andersen:"Amors spillekort" 1829
H.C. Andersen: Svinene
H.C. Andersen: Varulven
H.C. Andersen: Min Vise
H.C. Andersen 1849: Indledende Smaavers.
H.C.Andersen 1829: Vandrer-Liv
H.C. Andersen digt 1832: Rosen.
H.C.Andersen 1830: Fyen.
H.C. Andersen 1829: Phantasus   
H.C.Andersen: Min Undskyldning  (1831)
H.C. Andersen: Herregaarden og Børnene. (Februar. En del af H.C.Andersens digtsamling: Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen.)

H.C.Andersen: Forhæng for Vignetterne.

H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Abrahamson"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Arreboe"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Baggesen"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "B.Bang"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "S.S.Blicher"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. C. Boye"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. Bording"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C.Bredahl"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "N. T. Bruun"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "H. C. Bunkeflod"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "T. C. Bruun"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Ewald"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "G. Faye"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. Foersom"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "R. Frankenau"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. F. Friis"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. H. Frimann"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Gjengangerbrevenes Forfatter"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "N. F. S. Grundtvig"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "F. Høegh-Guldberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "F. J. Hansen"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. H. Haste"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Hauch"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. A. Heiberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. L. Heiberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "L. Holberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "B. S. Ingemann"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "T. Kingo"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "L. Kruse"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Lund"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Lundby"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "S. Meisling"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Molbech"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Hr. Mickel i Odense"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. M. Møller"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Olufsen"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "T. Overskou"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. H. Pram"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "K. L. Rahbek"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Rein"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 " C. N. Rosenkilde"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "L. C. Sander"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 " O. J. Samsøe"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "F. C. Sibbern"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "H. C. Sneedorf"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Sorterup"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. W. Schack-Staffeldt"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "E. Storm"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. Stub"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Søeborg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "N. Søetoft"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Th. Thaarup"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Thiele"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. C. Tode"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. M. Trojel og P. K. Trojel"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. B. Tullin"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. H. Wessel"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Wilster"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Winther"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. Wulff"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Zelitz"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "S. Zahle"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. Oehlenschlæger"
H.C. Andersen: Gurre 1842
H.C. Andersen: Soldaten 1829
H.C. Andersen: Lille Viggo 1832
H.C. Andersen: Rigmor 1853
H.C. Andersen: "Hjemmet" sang ved festen for maleren F. L. Storch, januar 1852.
H.C.Andersen: Silkeborg 1853
H.C. Andersen: "Jeg er en Skandinav!" 1837
H.C. Andersen: Sang ved de skandinaviske Naturforskeres sidste møde den 9de Juli 1840
H.C. Andersen: „I Hytten hos min Moder"  1830
H.C. Andersen: Havblik 1830
H.C. Andersen: Deviser med Presenter på et Juletræ
H.C. Andersen: Beatrice Cenci. (Skrevet ved Cencis Borg i Albanerbjergene 1833)
H.C. Andersen: Vandring paa Vesuv. (Ved Eruptionen om Aftenen den 24. Februar 1834.)
H.C. Andersen: Tredie Gang i Italien (Skrevet paa St. Luzia  Sommeren 1846)
H.C. Andersen: Konen med Æggene 1836 (En gammel Historie sat i Riim)
H.C.Andersen: "Du skal lee!"  (1838) „Du skal lee!" blev min Devise
H.C. Andersen: Den lille Pige i Asylet (1843)
H.C. Andersen: Paa Grevindens Fødselsdag 1842 ( Bregentved 1.)
H.C. Andersen: Sølvbryllupsfesten den 2de August 1848 ( Bregentved 2.)
H.C. Andersen 1849: En Glædes-Fest i Dag vi har ( Bregentved 3.)
H.C.Andersen: Hjemvee 1830
H.C. Andersen 1854: Langelandsk Folkemelodi
H.C. Andersen 1832: Grethes Glæde over Sommeren
H.C. Andersen: Den nye Sprøite
H.C. Andersen: Sang i Skoven 1845
H.C. Andersen: Hende jeg mener. 1832
H.C. Andersen 1830: Kunstner-Livet.
H.C.Andersen:"Min lille fugl, hvor flyver du?" 1846
H.C. Andersen: Et Vinterparti. 1831
H.C. Andersen: De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschläger. 1841
H.C. Andersen 1830: Digteren og Amor
H.C. Andersen 1844: Udenfor Asylet. Fremsagt som prolog ved en privat forestilling til indtægt for et af asylerne.
H.C. Andersen 1842: Runerne.  Cantate ved Deres Høifyrstelige Durchlauchtigheder Prinds Christian af Glücksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels Formæling den 26de Mai 1842.
H.C. Andersen: Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843.
H.C.Andersen 1846: B. S. Ingemann
H.C. Andersen 1830: Morten Lange (Et juledigt)
Brudehuset:
H.C. Andersen 1850: I Brudehuset. (Frøken Jonna Drewsen og Hr. Baron Henrik Stampes Bryllup. Den 2den Februar 1850)
H.C. Andersen 1850: I Brudehuset. (Frøken Lovise Jacobson og Hr. Proprietair Wilhjem  Wolfhagens  Bryllup. Den 3die April 1851)
H.C. Andersen 1852: I Brudehuset. (Frøken Augusta Bournonvilles og Hr. Pastor M. P. Tuxens Bryllup, den 21de April 1852.)
H.C.Andersen: Pigen fra Albano (Fremlagt som Prolog ved Kunstner-Carnevalet i Casino 1847)
H.C. Andersen: Pauli 1 Cor. 15, 42-44
H.C. Andersen 1845: "Pandebeen, Øiesteen, o.s.v."
H.C. Andersen: Geheimeraad J.Collin (Den 6te Januar 1844)
H.C. Andersen: Geheimeraad J.Collin ( Den 6te Januar 1848 )
H.C.Andersen 1854: Med "Molbechs Eventyr.“
H.C.Andersen: Hytten (1830)
H.C. Andersen: Kong Christian den Ottende. (Bøndernes og Fiskernes Sang ved Slottet Sorgenfri den 18de September 1841)
H.C. Andersen: Kong Christian den Ottende (1848)
H.C. Andersen: "Det har Zombien gjort" (1838)
H.C. Andersen 1852: Danmark ( Blev afsjunget  ved Landmands-Mødet i Kjøbenhavn, October 1852)
H.C. Andersen 1833: "Kjærlighedens Vægtervers"
H.C.Andersen 1830: Aftendæmring
H.C. Andersen 1830: Snee-Dronningen
H.C.Andersen 1830: Digterskibet
H.C. Andersen 1830: Risens datter
H.C. Andersen 1825: Aftenen ( Et Træsnit)
H.C.Andersen 1829: Ballade.
H.C. Andersen 1830: "Veni creator"
H.C.Andersen 1830: "Hvad jeg elsker"
H.C. Andersen digt 1830: Lille Lise ved Brønden
Thorvaldsen: H.C. Andersen: Jason og Alexandertoget. ( Skrevet til Festen i Hôtel d'Angleterre den 7de October 1838.)
Thorvaldsen: H.C. Andersen: Til Thorvaldsen, da han første Gang kom i Studenterforeningen.
Thorvaldsen: H.C. Andersen 1844: "Danserinden" - Ganymed - Amor og Psyche.
H.C.Andersen digt 1830: Graat Veir.
H.C. Andersen 1829: Østergade, poetisk betragtet.
H.C. Andersen digt 1844: En Hustru.
H.C. Andersen 1831: Underlige Drømme.
H.C. Andersen digt: Den unge Herr Petersen.
H.C. Andersen: Oversigt over "Fem og tredsindstyve Smaavers".
 Med Chr. Winthers Portrait. (1839) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
 Korfits Ulfeld "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Dagen stiger, Mulmet viger "Fem og tredsindstyve Smaavers"
 En Forgrund med en Smule Grønt "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Paa Brocken. "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Rom 1840 "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Jeg gav dem mit fulde Hjerte "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Den værste Drage blev et slet Humeur "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Med en Bouquet Violer til en ung Dame  "Fem og tredsindstyve Smaavers"
H.C. Ørsted ( Under hans Portrait) "Fem og tredsindstyve Smaavers"

Til en ung Billedhugger, da han reiste til Italien "Fem og tredsindstyve Smaavers"

Amagerbonden har hollandsk Blod "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til Jomfru Petersen som Holbergs Pernille "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til Fru Mortier de Fontaine foran i et tydsk  exemplar af "I Sverrig" "Fem og tredsindstyve Smaavers"
August Bournonville efter første Opførelse af hans Ballet "Napoli" "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Af Faae et velmeent Raad jeg fik, "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Jeg slutter snildt af min Natur "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Bruus, Orgel, med din stærke Klang, "Fem og tredsindstyve Smaavers"
I en ung Dames Stambog "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til Maleren Gertner "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Ved en Tragedies Dødsfald "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Med Lindgreens Portrait "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Derud i Verden Hjertet maa "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Flyttedagen i April "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Med Jomfru Grahns Portrait "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til en ung Ægtemand med hans Moders Portrait  "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Imellem fattigt Græs og Urt "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Med »I Sverrig« til en dansk Maler.(I Nabolandet er en Billedskat) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Da jeg saae hende igjen "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Impromptu til Thorvaldsen "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Med Phisters Portrait "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind "Fem og tredsindstyve Smaavers"
 Ved Tassos Grav "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Da hun dandsede "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Storken. (Storken bringer os alle de Smaa) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare? "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til H. C. Lumbye foran i et Exemplar af »Ole Lukøie«. (Min fyenske Landsmand, som med Toner smukt) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjole "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Med mit Portrait til en ung Dame "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Med en Bouquet af gule Aakande-Blomster "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Sangerinden "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Paa Gade, Mark og Tage nu ligger Sneen hvid "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Efter en dramatisk Forestilling "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til en ung Dame, med et Exemplar af »Billedbog uden Billeder«  "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Efter det Russiske  "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Regnveir "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Den medicæiske Venus "Fem og tredsindstyve Smaavers"
I Kjære hjemme fylde al min Tanke "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Paa Ballet. (Som Dandsens Toner svinde Livets Lykke) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Bøn "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Indskrift paa en ny Bygning. (Hvo der vil sætte Huus efter hver Mands Sind)  "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til Axel Fredstrup. (Er »Lykkens Blomst« end kastet hen) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Dampskibet Gudenaa. (Det var, som en Fultons Baad vi saae) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Under en ung afdød Piges Portrait. (Igjennem hendes Øines Dyb man saae)
Broderet paa et Guitarbaand til en Kriger. (Sang i Hjerte, Sværd i Haand) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Foran i et Exemplar af »Eventyr« til min Boghandlers yngste Søn. (Bogladen er en sand Aladdins Hule) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Ved et Barns Død. (Dit Øie loe, din Kind var rød) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til Sangerinden Madam Simonsen. (At Nattergalens Sang og Droslens Slag) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Til Fru J. L. Heiberg, da hun efter sin Sygdom igjen betraadte Scenen. Den 30te Marts 1853. (Da Du laae Døden nær, stor var vor Sorg) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Cavaleren til sin Dame paa et Bal »for de Vandlidte«. (Jeg kom herhen for de Vandlidte) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
 I Dandsen. (Jeg dandser længe, jeg dandser kort) "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Hvad den lille Hund siger "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Maleren Sonne "Fem og tredsindstyve Smaavers"
Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854:
Over en Conditor-Boutik. (For Pengene, som til Conditoren gaaer)
"Fem og tredsindstyve Smaavers"
 
Paaske-Sang. (Efter der Italienske.)
I. "Jylland. (Da Oldtid kun var nyfødt Skum)"
II. "Den jydske Hede i Regnveir" 
III. "Hvile paa Heden"
IV. "Længsel med Potterne"
V. "Drengen og Moderen paa Heden"
VI. "Maleri fra Jyllands Vestkyst"
VII. "Phantasie ved Vesterhavet"
VIII. "Reise-Capriccio"
H.C. Andersen: Den Ubekjendtes Mesterværk.(Versificeret Anekdote.)
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Oehlenschläger".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Felix Mendelsohn-Bartholdy."
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Jenny Lind."
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Anton Melby"
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Herman Løvenskjold".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Christiani".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Georg Carstensen".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Den yngste af Casalis Tuteins Sønner."
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "A. Böttger".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "B. v. Beskov".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Fru v. Beskov".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Miss Roß".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Fru Bournonville".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Frøken Christy Hohlenberg".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "I Fru Tesdorphs Stambog".
H.C. Andersen 1846: Alphabet-Bouquet  (Alfabet-Buket)
H.C.Andersen 1849: Indledningsord ved "Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister" .
H.C.Andersen 1850: Indledningsord ved "Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister" .
H.C.Andersen: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Niels W. Gade).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( J.P.E. Hartmann).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Eduard Helsted ).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( E. Hornemann).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( H.S. Pauli).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Anton Rée).
H.C. Andersen 1842: Cantate i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Fødselsfest den 28de Juni 1842.
H.C.Andersen prologer 1854: Ved en Forestilling af Familien Price
H.C.Andersen prologer 1854: I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price
H.C.Andersen prologer 1854: Ved en givet Forestilling til Indtægt for ,,den blinde Soldat''
H.C.Andersen prologer 1854: Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
H.C. Andersen 1840: Farvel til H.P.Holst (da han reiste til Italien 1840)
H.C.Andersen 1830: Tyveknægten
H.C.Andersen 1852: Vandring i Skoven (Langelandsk Folkemelodi)
H.C.Andersen: Vandrerens Sang (Skrevet i Leipzig i Mai 1831.)
Mene, mene tekel upharsin 1838
H.C.Andersen 1838: Asylsang
H.C.Andersen1838: Brev til Fru Saabye.
H.C. Andersen digt 1830: "Skolemesteren"....I den lumre Skolestue vil vi nu dvæle lidt!
H.C. Andersen digt 1830: Børnene og den graa Morlille
H.C. Andersen digt: Til Hende
H.C. Andersen digt: Den Gang vi endnu havde Vaar
H.C. Andersen: Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed.
H.C.Andersen: Brudstykke af en Rundsang (lagt ind i Oversættelsen af "Der Verschwender''.)
H.C.Andersen: Herrens Bøn ( Læs Aften og Morgen dit Fadervor!)
H.C.Andersen digt: Den stille Uge
H.C.Andersen: Vise
H.C.Andersen: Romanze ( Hvor Bøgen helder sin friske Green )
H.C.Andersen: Brudefolkene ( paa Jernbanen mellem Kjøbenhavn og Roeskilde )
H.C.Andersen: Til Sophie Gade, født Hartmann (at synge for sine Smaa)
H.C. Andersen: Jeg gik igjennem den duftende Skov (Skrevet under et Besøg hos Ingemanns i Sorø.)
H.C.Andersen: Romanze (Skrevet paa Bregentved)
H.C. Andersen 1840: Studenten fra Lund
H.C. Andersen 1869: Liden Kirsten og Prins Buris.
H.C.Andersen 1864: "Jeg har en Angst som aldrig før."
H.C.Andersen digt 1846: Ung Elskov
H.C. Andersen: Ved Aarsskifter
H.C. Andersen: Forvisning (Under Krigen 1864)
H.C. Andersen: Ved Soldatens Hjemkomst i 1864.
H.C. Andersen digt: En Stemning
H.C. Andersen: Danske Poeter i Bouquet. (Til en Ven i Portugal, der var fortrolig med dansk Poesi.)
H.C. Andersen digt: Norge
H.C. Andersen digt: Korsør (Oppe fra vinduet i Banehotellet)
H.C. Andersen: Til Maleren Carl Bloch (med mine ham i December 1866 tilegnede nye Eventyr og Historier)
H.C.Andersen: Stormfloden (Den 13de November 1872)
H.C. Andersen digt: En Stemning (Hamburg 1873)
H.C.Andersen 1874: Oldingen
H.C. Andersen: 54 Smaavers oversigt
Paa Genfersøen. (22de August 1833)
 Paa Slottet Chillon (23de August 1833)
Paa Vejen fra Genua langs Middelhavet.(2de October 1833.)
 I Rom (November 1833)
Fra Quirinalhaven (11 Januar 1834)
Min Musa
 Indskrift paa Rammen (Om et Maleri, forestillende den engelske Minister Sir Henry Wynns Landsted i Sjælland, givet ham af danske Veninder)
 Indskrift paa en Kirkeklokke
Efter H. Heine.(Til Gades Musik)
Verden er falsk, Verden er fæl...
Impromptu over Thorvaldsens Atelier (i Nysø Have 1840)
Jeg er ei længer i Ungdomstid....
Dødsenglen flyver i slimet Ham...
Et evigt Liv tør jeg ikke kræve...
Paris (Susende, vexlende, trættende, broget)
Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven...
I dette Jordlivs Forgjængelighed...
I Rummets store Uendelige...
Efter Gjenoptagelsen af Holbergs "De Usynlige".
Til H. S.
Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge....
Jeg troer, at der før en Verden var;
Granattræet
Hvis Du forstod mit Hjertes Suk...
Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke...
Hvor det er selsomt at see Ungdom døe...
Hvor skulde jeg kunne glemme...
Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker...
Der er saa øde paa Heden...
I Rom 1841
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn...
Hvis høit i Juletræets Top...
I Orienten Nattergalen...
Ved Juletid i Nizza
I Dødsstunden. (Endnu et Vers til Digtet "Digterens sidste Sang.")
Med en Afbildning (Af den Gaard i Bredgade, som i en Aarrække beboedes af Geheimeraad Collin.)
Snegle-Spyt 1867
H.C.Andersen smaavers 38 : Paa Livs-Seiladsen er Gud det Fyr...
Improvisation (23 September 1866)
Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior (,,Rolighed'' den 22de Juni 1867)
Norsk Stiil
H.C.Andersen smaavers 42 : Til Den, det rammer!
Gaar Du paa Glatiis og falder, min ben!
Drengen og Hundehvalpen.
H.C.Andersen smaavers 45 : Med det Onde og med det Gode.
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed...
Paris
I Vel og Vee, Guds Villie skee!
Ved Borgen Ravenswood i Skotland.(Skrevet paa Ruinerne)
H.C.Andersen smaavers 50: Basnæs.(Skrevet foran i et Exemplar af "Mit Livs Eventyr'')
Til den lille Marie.
Fra min Reise i Foraaret 1872.
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod;
I Foraaret i Kjøge. (Til lille Charlotte)
 
H.C. Andersen digt: Kjøbenhavn (Februar 1875)
H.C.Andersen digt: "Den korteste Nat" (Marts 1875)
H.C.Andersen: Fyen og Schweiz (5de Juli 1875)

H.C.Andersen: Deviser med Presenter ( 68 forskellige)

Med et Halsbaand "Deviser med Presenter"
Med en Kurv  "Deviser med Presenter"
Med en Brystnaal i Form af en Flue."Deviser med Presenter"
Med en Fløite fra en Dame "Deviser med Presenter"
Med en Dukke "Deviser med Presenter"
Med en Penge-Griis "Deviser med Presenter"
Med en Trompet "Deviser med Presenter"
Med mit photographerede Portrait i Ramme "Deviser med Presenter"
Med J. L. Heibergs "Urania" "Deviser med Presenter"
Med en Jagtkniv "Deviser med Presenter"
Med et Hefte af mine Eventyr "Deviser med Presenter"

Med en Vedbende-Ranke i Potte. "Deviser med Presenter"

Med et blomstrende Rosentræ. "Deviser med Presenter"

Med Gellerts Fabler "Deviser med Presenter"
Med et Kobberstykke "Deviser med Presenter"
Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr "Deviser med Presenter"
Med et Bundt Cigarer "Deviser med Presenter"
Med Byrons Værker "Deviser med Presenter"
Med Freiligraths Digte "Deviser med Presenter"
Med en Dukke. "Deviser med Presenter"
Med en Pibe "Deviser med Presenter"
Med en Blomsterpige af Chocolade. "Deviser med Presenter"
Med nogle smukke Fidibus "Deviser med Presenter"
Med Thorvaldsens Statue "Deviser med Presenter"
Med en Flaske duftende Vand "Deviser med Presenter"
Med en Spaaqvinde "Deviser med Presenter"
Med en "Gliedermann" "Deviser med Presenter"
Med en Lysestage "Deviser med Presenter"
Med en Papirtrykker med Blomster "Deviser med Presenter"
 Med et Cigarfoderal "Deviser med Presenter"
Med en Reisehue "Deviser med Presenter"
Med et Kobberstykke. "Deviser med Presenter"
Med to Vaser "Deviser med Presenter"
Med en Krave "Deviser med Presenter"
Med et Landskab fra Italien "Deviser med Presenter"
Med et Kravebaand "Deviser med Presenter"
Med en Blomstervase "Deviser med Presenter"
Med en Hund i Sæbe "Deviser med Presenter"
Med en Tobakspung "Deviser med Presenter"
Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru "Deviser med Presenter"
Med et Huuskors "Deviser med Presenter"
H.C.Andersen: Deviser med Presenter ( Med en Lysestage - Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ) "Deviser med Presenter"
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde "Deviser med Presenter"
 Med Visitkaart "Deviser med Presenter"
Med et Guttapercha-Ansigt "Deviser med Presenter"
Med en Kurv med Æg "Deviser med Presenter"
Med et Billede "Deviser med Presenter"
Med en Krave - Du faaer til Julegave? "Deviser med Presenter"
Med Papir "Deviser med Presenter"
(Med et Par Handsker) "Deviser med Presenter"

Med Eau de Cologne. "Deviser med Presenter"

Med en krukke Pomade "Deviser med Presenter"

Med Oehlenschlægers Portrait. "Deviser med Presenter"

Med en Deel Sparebøsser,  "Deviser med Presenter"

Med mine Eventyr - Til en ung Pige "Deviser med Presenter"
Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand "Deviser med Presenter"
Med mine „Digte gamle og nye“ "Deviser med Presenter"
Med en broderet Skjærm "Deviser med Presenter"
 Med mine "Samlede Skrifter" "Deviser med Presenter"
Med et Billede af Rosenborg Have "Deviser med Presenter"
Med en Hund "Deviser med Presenter"
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser  "Deviser med Presenter"
Med Sammes "Sicilianske Skizzer og Noveller" "Deviser med Presenter"

Med et stykke Sæbe "Deviser med Presenter"

Med en Terracotta-Figur af Bissen "Deviser med Presenter"
Med forskjellige Presenter, bragte Frøken Anna paa hendes Fødselsdag af den unge Hundemoder Pet "Deviser med Presenter"
Med mine Eventyr "Deviser med Presenter"
 
Maskerade-Vers uddelte af en Spaaqvinde
H.C. Andersen Stambogsblade I : Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad.
H.C. Andersen Stambogsblade II : Fra Vesterhavets Lande
H.C. Andersen Stambogsblade III: Fire Blade skrevne i St. Goar ved Rhinen
H.C. Andersen Stambogsblade IV : A. Henselt.
H.C. Andersen Stambogsblade V : Dandserinden Augusta Nielsen
H.C. Andersen Stambogsblade VI : Musikdirecteur W. Rübner
H.C. Andersen Stambogsblade VII : Sangeren P. Schram
H.C. Andersen Stambogsblade VIII : Componisten Hägg
H.C. Andersen Stambogsblade IX : Fru O'Neill
H.C. Andersen Stambogsblade X: C. Castenskjold
H.C. Andersen Stambogsblade XI : Til Jonas Collin.
H.C. Andersen Stambogsblade XII : Fru Grove, født Fenger.
H.C. Andersen Stambogsblade XIII : I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom.
H.C. Andersen Stambogsblade XIV : Agnes Dunlop og Michael Rosing.
H.C. Andersen Stambogsblade XV: G. C. Delbanco.
H.C. Andersen Stambogsblade  XVI : C. Neergaard
H.C. Andersen til forskellige: 1. Til Christian den Ottende.
H.C. Andersen til forskellige: 2. Til H. C. Ørsted
H.C. Andersen til forskellige: 3. Til A. Oehlenschlæger.
H.C. Andersen til forskellige: 4. Til Capitainlieutenant Chr. Wulff.
H.C. Andersen til forskellige: 5.1 Efter første Opførelse af Balletten "Fjernt fra Danmark''
H.C. Andersen til forskellige: 5.2 Efter Balletten "Et Folkesagn"'
H.C. Andersen til forskellige: 6. Til Fru Julie Sødring
H.C. Andersen til forskellige: 7. Johanne Louise Heibergs Statue af H.S. Bissen.
H.C. Andersen til forskellige: 8. Alexander Dreyschok.
H.C. Andersen til forskellige: 9. Christian Winther.
H.C. Andersen til forskellige: 10. Til Bjørnstjerne-Bjørnson.
H.C. Andersen: Prolog I. (Ved en Forestilling paa Frederik den Syvendes Fødselsdag)
H.C. Andersen: Prolog II. (Ved en Forestilling i veldædigt Øiemed)
H.C. Andersen : Epiloger 1. (Fremlagt ved en Aftenunderholdning den 11. Februar 1838 til Fordeel for Stiftelsen til Blindes Dannelse.)
H.C. Andersen: Epiloger 2.  (Ved en Forestilling af Frøken Amalie Price)
H.C. Andersen: Epiloger 3. (En Epilog — dens Kreds gaaer vidt..)
H.C. Andersen: Epiloger 4. (Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog... )
H.C.Andersen: Ved Kunstner-Carnevalet i Casino 1852
H.C. Andersen: Et Par Ord ved Scenens Gjenaabning den 1. Decbr. 1857
H.C. Andersen : Ved Kunstner-Carnevalet i Casino den 20. Marts 1860.
H.C. Andersen: Kongehuset 1. "Til Frederik den Sjette"
H.C. Andersen sang: Kongehuset 2. Sange ved det søsterlige Velgjørenheds Selskabs Forsamling i Anledning af Marie Sophie Frederikkes Fødselsdag.
H.C. Andersen 1842: Kongehuset 3. Til Enkedronning Marie Sophie Frederikke ved Skydeselskabets Trehundredeaars Jubelfest
H.C. Andersen 1856: Kongehuset 4. Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst i det Kongelige Theater.
H.C. Andersen 1858: Kongehuset 5. Sang i Anledning af Kong Frederik den Syvendes Nærværelse i det kongelige Theater
H.C. Andersen 1859: Kongehuset 6. Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i det kongelige Theater
H.C. Andersen 1860: Kongehuset 7. Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst til det Kongelige Akademi for de skjønne Kunstner
H.C. Andersen 1863 : Kongehuset 8. Med kong Christian den Niendes Portrait.
H.C. Andersen 1863: Kongehuset 9. Med Dronning Louises Portrait
H.C. Andersen 1864: Kongehuset 10. Med Prindsesse Dagmars Portrait.
H.C. Andersen : Kongehuset 11. I Prindsesse Dagmars Stambog.
H.C. Andersen 1866: Kongehuset 12. Farvel!
H.C. Andersen 1869: Kongehuset 13. Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa.
H.C. Andersen: Kongehuset 14. Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa
H.C. Andersen Leilighedsdigte 1 : Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør 1826
H.C. Andersen Leilighedsdigte 2: Studenter-Sang, den 14de Februar 1831
H.C. Andersen Leilighedsdigte 3: En splinterny Dandse-Vise 1832
H.C. Andersen Leilighedsdigte 4.: Sang for de Danske i Paris (Ved et Middagsgilde i Hôtel Vivienne i Mai 1833.)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 5.: Fastelavnsvise
En lille Flugt til Rom den 8de Marts 1835.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 7 : Sang ved Romergildet
H.C. Andersen Leilighedsdigte 8.: Salmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens Istandsættelse 1836
H.C. Andersen Leilighedsdigte 9: Cantate, afsungen Nytaarsdag i Garnisonskirken.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 10: Videnskabernes Skål.
H.C. Andersen Lejlighedsdigte 11: Jagtherrens Skål. 
H.C. Andersen Leilighedsdigte 12: Lev vel til Jenny Lind 1843
H.C. Andersen Leilighedsdigte13: Cantate ved Sognepræst C.F. Brorsons 50aarige Embedsjubilæum 1843
H.C. Andersen Leilighedsdigte 14: Julesang i det Collinske Huus 1848
H.C. Andersen Leilighedsdigte 15: Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen 1852
H.C. Andersen Leilighedsdigte 16: Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann
H.C. Andersen Leilighedsdigte 17: Sang ved Femogtyveaars-Festen for Studenter fra et og samme Aar 1852
H.C. Andersen Leilighedsdigte 18: Ved Efterslægtselskabets Stiftelsesfest 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 19: Balletpersonalets hilsen til Fru J. L. Heiberg 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 20: Til Fru Johanne Louise Heiberg 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 21: Sange ved det kongelige Opfostringshuus's hundredeaarige Fest 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 22: Sang ved Fru Malle Drewsens Fødselsfest paa Silkeborg 1853
Hans Christian Andersen : Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod)  22.dec. 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 24: Ved Indvielsen af den Bingske Porcellainsfabrik 1854
H.C. Andersen Leilighedsdigte 25: Til Jonas Collin - Familiesange paa hans Fødselsdage
H.C. Andersen Leilighedsdigte 26: De Danske Qvinder. (Tohundredeaarsfesten den 11te Februar 1859.)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 27: Sang ved Fest-Ballet i Casino 1860
H.C. Andersen Lejlighedsdigte 28: Sang ved Politidirecteur C.J.C. Bræstrups Jubilæum 1860
H.C. Andersen Leilighedsdigte 29: En Foraarsfest i Rom 1861
H.C. Andersen Leilighedsdigte 30: Paa Balletskolen 1862
H.C. Andersen Leilighedsdigte 31: Det Skjønne. Sang for de unge Kunstnere.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 32: Haandværkerens Vise.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 33: En Moders Skaal.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 34: Den 2den Februar 1864. (Ved Emma Hartmanns og F. Vedels Bryllup.)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 35: Sang ved Femogtyveaars-Festen for Borgerrepræsentant N.F. Bonnesen og Raadmand V. Petersen 1867.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 36: Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinsborg (den 18de October 1870)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 37: Børnenes Skaal. Ved Moritz og Dorothea Melchiors Sølvbryllup 1871
H.C. Andersen Leilighedsdigte 38: Til J.P.E. Hartmann (den 22de Mai 1874)
H.C. Andersen Bryllupssang 1: Louise Collin og B.C.W. Lind (den 25de November 1840.)
H.C. Andersen Bryllupssange 2: Den 22de April 1847 (I Kirken)
H.C. Andersen Bryllupssange 3: Pauline Beutner og Valdemar Drewsen (Den 22de Juni 1854).
H.C. Andersen Bryllupssange 4: Johanne Drewsen og C. von Krieger.(Mai 1855.)
H.C. Andersen Bryllupssange 5: Mathilde Stæger og Niels W. Gade (den 12te November 1857.)
H.C. Andersen Bryllupssange 6 : Augusta Jøhnke og Carl Reitzel.(den 1ste Juni 1859.)
H.C. Andersen Bryllupssange 7: Louise Ipsen og C. St. A. Bille (Den 8de Juni 1859)
H.C. Andersen Bryllupssange 8: A. de Neergaard og O.C. Kahrs (11. Juli 1862).
H.C. Andersen Bryllupssange 9: Clara Hartmann og August Winding. Den 10 Mai 1864.
H.C. Andersen Bryllupssange 10: Bolette Puggaard og Emil Hartmann. (Den 4. November 1864.)
H.C. Andersen Bryllupssange 11 : Johanne Melchior og J.B. Melchior.(den 3die Marts 1867.)
H.C. Andersen Bryllupssange 12 : Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Basnæs den 26de October 1867.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssang 1: B.M. Bindesbøll og J.E. Wegener (Den 4. October 1836.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 2 : Postmester, Grev Holck og Hustru, født Møller.(D. 29. September 1841)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 3 : Josepha Siboni og Ferdinand Tutein. (Den 17 October 1849.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 4 : Ingeborg Collin og Adolph Drewsen.(den 18de October 1851.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 5 : Augusta Petzholdt og Gottlieb Collin.(24de October 1858.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 6: Louise Collin og B.C.W. Lind.(25de November 1865).
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 7 : Dorothea Henriques og Moritz Melchior.(den 17de Juni 1871.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 8: Hofjuveleer Michelsen og Hustru, født Hansen.(Den 10 Februar 1872.)
H.C. Andersen Guldbryllupssang : C.W. Wiehe og A.L. Wiehe, født Rosing. Den 10de December 1862.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 1 : Ved Landgrevinde Louise Charlottes Bisættelse i Roeskilde Domkirke den 7de A
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 2: Farvel til Kong Frederik den Syvende.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 3 : Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen † den 23 April 1852
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 4.: Sophie Gade født Hartmann
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 5: Christian Wulff 1856.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 6: Adam Holst.April 1859
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 7: Jonas Collin 1861.
H.C.Andersen Mindedigte over Afdøde 8: Ved Efterretningen om Michael Wiehes Død. November 1864.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 9: Henrik Hertz. Februar 1870.
H.C. Andersen: De Danske og deres Konge 1830
H.C. Andersen: "For Danmark!"
H.C. Andersen: "Den Frivillige" (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: "Herregaards-Skytterne" (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: "Fremad" (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Matrosen (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Nytaars-Aften 1848 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
HC. Andersen: „Danmark, mit Fædreland“
H.C. Andersen: Soldaternes Sang til Dannebrog (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Til Landsoldaten. (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Ved Juletræet. (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Nytaars-Aften 1850 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Landsoldatens Hjemkomst 1851 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C.Andersen: Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke. Afsjunget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab den 11te October 1849.
H.C.Andersen: Til Hds. Majestæt Enkedronning Caroline Amalie (1853)
H.C. Andersen: " På Kirkegården"  Mimi Thyberg
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Ved Maleren Bendz's Grav i Vicenza 1834
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden" Peter Erasmus Müller 1834
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Fru Henriette Wulff født Weinholdt 1836
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Admiral Peter Fredrik Wulff 1842
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Maleren Fritz Petzholdt 1838
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Carl Bülow
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Giuseppe Siboni 1839.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Madame K.M. Iversen i Odense.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden" † Ved Botanikeren Jens Wilken Hornemanns Grav 1841
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Componisten Weyse 1842.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Digteren Adelbert von Chamisso
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Fru Lindegaard.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Ingeborg Mimi Collin 1842.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Til den lille Gerda Collins sørgende Forældre 1846
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Fru Conferentsraadinde Collin født Hornemann 1845.
† Ved Thorvaldsens Kiste 1844
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Oberst Læssøe 1850.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Grev Joachim Moltke-Bregentved
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Adam Oehlenschläger 1850.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  H.C. Ørsted 1851.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden" Fru Emma Hartmann (1851).
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Organist August Wilhjem Hartmann 1850
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Admiral Zahrtmann 1853
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Digteren Frederik Høegh Guldberg 1853.
H.C.Andersen: Psalme 1853.
H.C.Andersen digt: Dødsøieblikket
H.C. Andersen: Sang til Landsoldaten ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

    

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk