H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen digt 1844

Weyse

(Ved hans Jubilæum)

Naar Barnet fik den christne Daab

Naar Brudens Sjæl var Fryd og Haab,

Orgelet bruste!

Det bruste høit over Kirkens Fjel,

Det bruste, som Hymne og Livets Farvel.

Weyse spillede Orgel!

 

Her sad han et halvhundred* Aar;

Om Livets Storme, Himlens Vaar

Orgelet bruste!

Det bruser i Dag af egen Magt,

En Guddoms Gnist er i Orgelet lagt;

Weyse spillede Orgel!Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk