H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen Leilighedsdigte 20.

 

Til Fru Johanne Louise Heiberg

 

i   Skuespilhuset den 30te Marts 1853.

 

(Afsynges imellem Stykket og Baletten)

 


Rul op, rul op du Tæppe, som

Os skinsyg skjuler hende,

Der staaer i Templets Helligdom

Som Ypperste-Præstinde
Og venlig til vort Jubel-Chor

Vil nu sit Øre bøie,
Vil fatte Længslen i vort Ord

Og Glæden i vort Øie.
 

O nei, Du aner ikke, hvor
Vi savnede Dig saare;
Thi syg Du var — det Sorgens Ord

Har kostet mangen Taare;
Og dog de tunge Dage, som

Med bange Frygt os smerted'

For Folket blev et Vidne om,

Hvor dyrebar Du er det.
 

Velkommen da til Musers Hjem! Velkommen til din Throne!

Af hver Bouquet det dufter frem

Og klinger i hver Tone.

Ja, Sangen fra begeistret Bryst

— Du vil den ei forstøde —

Den jubler jo med salig Lyst

Vor Glæde Dig imøde.
 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk