H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

47. Regnveir. 1830.

 

Det regner, vil I bare see! — I Vand staaer hele Gaden;

Kom sæt din Droschke i en Baad, og see Dig om i Staden.

I Porte og i Døre staaer nu hele Vandrer-Vrimlen,

De ryste Vand af Klæderne og skotte saa til Himlen.

En graa Mo'erlille sætter frem ved Døren sine Spande.

— Nu jager Blæsten Vandet bort, i hvor det er for

                                                                          Resten,

Thi kommer jeg med Verset her og hænger det i Blæsten.

 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk