H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Deviser med Presenter

 

Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser *)


I Kampens Stund han blæste kjækt
Blandt Seiersraab og Sukke, —
Men nu, da Stridens Saar er lægt,
Han blæser for de Smukke.
 

*)  Dette Vers fandtes blandt Andersens Efterladenskaber, dog ikke med hans Haandskrift. Etatsraad H. P. Holst har imidlertid paa Forespørgsel erklæret, at han sikkert troer, A. er Forfatter til dem.

 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk