H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1841

 

Kong Christian den Ottende.

 

I.

 

Bøndernes og Fiskernes Sang ved Slottet Sorgenfri

 

den 18de September 1841.

 


Du, Konge! vil modtage

Selv fattig Mand, som Gjest!
I Uger og i Dage
Vi tænkte på din Fest.

Det glæded' os saa saare

At see Dig karsk og glad;

O, tidt ved Plov og Aare

Vi for vor Konge bad!

 


En Sang paa Fødselsdagen

Vi synge ved dit Slot;

Dog Visen gjør ei Sagen,

Den er, det menes godt.

Saaledes Du den tage,

Og kjærligt huske vil:

I Uger og i Dage
Vi glæded' os dertil!

 


Indøvet har vi Sangen,

At ret den kunde gaa,
Og Krands og Flag paa Stangen,
Ja, det vi selv bandt paa!

Det skal saaledes sige

Vor glæde ved din Fest.
Gud skjærme Danmarks Rige
Og ham, som vil det bedst!

 

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk