H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen digt 1847

 

Thorvaldsen II.

 

Til Thorvaldsen, da han første Gang kom i Studenterforeningen.

 

 

October bliver man Student,

At sige, naar man staaer sin Prøve,

Kan Græsk og Romersk excellent,

Samt Archimedes Kunst udøve;

Fortælle snildt hvad Klio skrev —

Alt har vi skikkeligt forklaret,

Men Du fik stoltest Borgerbrev,

Thi Du i Marmor svared'.


Du blev Student, og Du kan troe,

Just i October maa det være.
Du hugged' Dig igjennem jo,
Saa Talemaaden kom til Ære.
"Hvad giver op Du af Homer?"
Blev spurgt, og man jo vented' Blade;

Da formed' Du til Liv i Leer
Den hele Iliade.


Det Sprog Praxiteles har talt,
Det talte Du, som ingen Anden,

Hvad Flaccus har i Toner malt,
Du Plastisk gav, Du fatted' Manden.

Du dristig Skjønhedscirklen slog, Beregned' alle Former nøie,
Og i Historien Du tog
Jo Klio selv den høie.

Man spurgte Dig i Christendom,

Og Du lod Stenen for Dig tale;

Saa Christus i vort Tempel kom,

Med Kraft og Mildhed at husvale.

Svar gav Du i Astronomi,

Saa selv Copernikus gjenleved' ;

Dit Marmor-Ord er Poesi,
Slig Stiil har Du os skrevet.


Dansk og Latin med Marmor-Ord,

Du talte, saa det Døde leved'.

De bleve hørt i Syd og Nord,
Stolt Danmarks Moderhjerte bæved'.
Den yngste Kreds Du om Dig seer,

Hvert Øie er en Glædes-Kjerte;

Hvo elsker og beundrer meer,

End just det unge Hjerte!
 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk