H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Deviser med Presenter

 

Med Sammes "Sicilianske Skizzer og Noveller"    *)
 


Sicilien er Skjønheds Hjem,
Det siger man med Rette;
Dog er — det tør jeg sige frem —
Her paa vor egen Slette
Een Ting meer skjøn; men hvilken? hvem?
Ja, det maa selv De gjætte!
 

 

*)  Dette Vers fandtes blandt Andersens Efterladenskaber, dog ikke med hans Haandskrift. Etatsraad H. P. Holst har imidlertid paa Forespørgsel erklæret, at han sikkert troer, A. er Forfatter til dem.

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk