H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C.Andersen: Mit barndomshjem 1875

 

Mit Barndoms Hjem. (Nær Odense-Munkemølle).

 

Digtet blev trykt  i "Søndags-Posten", illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder. 13. Aargang, Nr. 588, 4. 4. 1875.

Øverst på siden med et billede er billede af H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense.

 

 

Mit Barndoms Hjem. (Nær Odense - Munkemølle)

af H.C. Andersen.

 

Nær Odense - Munkemølle,

hvor klostret sank i Gruus,

Der stod, som Du seer her i Billed',

et lille Bindingsværks Huss.

Een Stue, et lille Kjøkken -

Og dog Alt saa stort og godt.
Der leged' jeg Juleaften
Som siden paa Intet Slot.

Hvor var der herligt derinde,

naar pinseklokkerne klang,

Smaa hvide sommergardiner,

i Solskin ved Vinduet hang.

Og Risengrøden og Gaasen

og Gnavposen -! hvilken

Vor jord er  velkjært - det føler

i Barndoms Hjemmet man bedst.

Sancthansurt blev sat i bjælken,

og Kakkelovnen fik Glands,

De duftende Birkegrene

stod der med Skovmærkekrands

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mit Barndomshjem"  Originalmanuskript

H.C. Andersen 1875.

H.C.Andersen.

Maleri  af  C. A. Jensen 1836.

Se mere om H.C. Andersens barndomshjem her !            Se foto her !

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk