H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

 

10. H.C. Ørsted ( Under hans Portrait)

 

Da Tanke-Lynet udsprang fra din Pande

En større Seekraft Videnskaben fik.

En umaalt Skat Du gav til Verdens Lande

Og gjennem alt det Skjønne i det Sande

Til Gud du fører os med åbent blik

 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk