H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen Leilighedsdigte 19.

 

Balletpersonalets hilsen til Fru J. L. Heiberg 

 

den 5te April 1853

 


Velkommen i sin Hal Dig byder

Den yngste af de Søstre ni;
Thi Kjærlighed og Poesi
Igennem Dandsens Tone lyder.
See, Vaarens Blomst udfolder sig

Med Sundhedsglød paa dine Kinder!

En Krands af venlige Kjærminder

:,: I Rhytmers Leg vi flette Dig:,:

 

Blandt Alfers lyse Regioner
I  Laurens Ly din Vugge stod,
Og gjerne rører sig din Fod
Alt til de velbekjendte Toner.

Musiken Dig paa Armen bar,

Nu kan Du selv en Lyra stemme,

Men dog, Du aldrig vil forglemme

:,:Den Melodi, Du dandset har.:,:
 

Saa mangt et Billed for vort Øie

Fremtryller Du ved Ordets Magt,

Og i dit stumme Spil er lagt

En Toneverden fra det høie;

Men hvor Du end os fører hen

Blandt Nordens Iis, til Sydens Dale,

Dit Ord er Sang, din Dands er Tale,

 :,:Geniet følger Dig som Ven.:,:
 

En Guddom skjærmer dine Dage

Paa Kunstens farefulde Vei
Og strøer den med Forglemmigei,

Naar glad og stolt Du seer tilbage.

Dog bliv hos os en liden Stund,

Og lyt til Alfechorets Stemme!
"At Du vor Musa ei vil glemme!",

:,:Vi gjerne høre af din Mund. :,:
 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk