H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Mit Livs Eventyr af H.C. Andersen

Original manuskript til H.C. Andersens  "Mit Livs eventyr"   Kilde: Odense Bys Museer

 

Om "Mit livs Eventyr"

 

På sin 50 års fødselsdag 2. april 1855 sluttede H.C. Andersen sin selvbiografi "Mit Livs Eventyr". For H.C. Andersen var selve livet et dejligt og godt eventyr og han finder i sit eget liv en bekræftelse på sin Guds førelse. På opfordring fra sin amerikanske forlægger leverer H.C. Andersen senere en fortsættelse af selvbiografien op til og umiddelbart efter æresborgerfesten og udnævnelsen i Odense 6. december 1867. Mit Liv er et smukt Eventyr, saa rigt og lyksaligt!  Dette var begyndelsen  af  "Mit Livs Eventyr" og  H.C. Andersen slutter sin selvbiografi med: Hvad jeg vilde og stræbte at opnaae, er her klarligt udtalt!  Mit Livs Eventyr indtil denne Time ligger saaledes nu oprullet for mig saa rigt, saa smukt, saa fortrøstende! -selv af Ondt kom Godt, af Smerte kom Glæde, en tankedyb Digtning, ; jeg kunde ikke digte den saa. Jeg føler mig at være et Lykkens; Barn! saa Mange af min Tids Ædleste og Bedste ere komne mig; kjærligt og aabent imøde, sjelden er min Tillid til Mennesken ej bleven skuffet! de bittre, tunge Dage havde ogsaa i sig Spiren til; Velsignelse! hvad Uret jeg troede at lide, hver Haand, som greb; tungt ind i min Udvikling, bragte dog sit Gode. I vor Fremskriden mod Gud fordunster det Bittre og Smerteo lige, det Skjønne bliver tilbage, man seer det som Regnbuen paa den mørke Sky. Menneskene dømme mig mildt, som jeg l mit Hjerte dømmer dem, og de ville det! et Livs Bekjendelser har for alle Ædle og Gode en Magt af Skriftemaalets Hellig.; hed; trygt giver jeg mig hen. Aabent og tillidsfuldt, som sad jeg iblandt kjære Venner, har jeg her fortalt mit Livs Eventyr.

 

Kjøbenhavn, den 2den April 1855.

Kilder:

"Mit livs eventyr" udgivet af Erling Rørdam 1926 Bind 1 og 2
Originalmanuskripterne til "Mit livs Eventyr" OBM
"Mit Livs Eventyr" Gyldendals Bibl. 1908. 1-2
"Mit livs Eventyr" Gyldendals klassikerserie af "Mit liv livs eventyr" udg.1935
HCA brevbase udgivet af bl.a. OBM

The Fairy Tale of my Life  - Das Marchen meines

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk       
 
      

 

     

Turist - Tourist

Odense - City of Hans Christian Andersen