H.C.Andersen Information

HOME - START

Indhold - Index

Mit livs eventyr 1
Mit livs eventyr 2
Mit livs eventyr 3
Mit livs eventyr 4
Mit livs eventyr 5
Mit livs eventyr 6
Mit livs eventyr 7
Mit livs eventyr 8
Mit livs eventyr 9
Mit livs eventyr 10 
Mit livs eventyr 11
Mit livs eventyr 12
Mit livs eventyr 13
Mit livs eventyr 14
Mit livs eventyr 16

 

 

 

H.C. Andersen:

»Mit livs eventyr«

»My Life's  Adventure«       

Hans Christian Andersen biography 

»The Fairy Tale of my Life«

1855    

 

 

 

 

 

Indledning til H.C. Andersens »Mit livs eventyr«  kapitlerne 8 - 16

 

"Mit Livs eventyr" er H.C. Andersens selvbiografi afsluttet på hans 50 års fødselsdag den 2. april 1855.

 

Jeg har undervejs måtte konstatere en del uoverensstemmelser mellem de originale håndskrevne dokumenter og de senere trykte udgaver af selvbiografien. Desuden er der fundet en del uoverensstemmelser mellem de i den elektroniske udgivne HCA brevbase og de breve der er optryk i kilderne.

Undervejs har jeg rettet fejl i forhold til H.C. Andersens originaltekst f.eks "Øieblik" rettet til "Tidspunkt" osv. Rettelser som ikke har den store betydning for forståelse af teksten.  

 

Der er en uoverensstemmelse mellem den oprindelige opdeling i kapitlerne i originalmanuskriptet og de trykte kilder. Desuden er der lavet forskellige fejl i selve originalmanuskriptet i forhold til kapitel inddelingen. Her er forsøgt et fortløbende forløb med kapitlerne og for overskuelighedens skyld opdelt i mindre afsnit Det skal bemærkes at kapitel 15 ikke findes i originalmanuskriptet og desuden er bilagene til "Mit Livs Eventyr" udeladt.

 

 

Kilder:

"Mit livs eventyr" udgivet af Erling Rørdam 1926 Bind 1 og 2
Originalmanuskripterne til "Mit livs Eventyr" OBM

"Mit Livs Eventyr"  Gyldendals Bibl. 1908. 1-2

"Mit livs Eventyr" Gyldendals klassikerserie af "Mit liv livs eventyr" udg.1935

HCA brevbase udgivet af bl.a. OBM

 

 

 

 

Lars Bjørnsten 25. februar 2010

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk