H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

  H.C. Andersens

          Fødselsdage

Hvordan forløb fødselsdagene, hvilke gaver fik han og hvilke gæster var på besøg. Hvordan var vejret og humøret ? Se mere om dette ved at klikke ind på det ønskede år !

 

Kilde: H.C. Andersens Dagbøger

 

 

 

1805 1813 1821 1829 1837 1845 1853 1861 1869
1806 1814 1822 1830 1838 1846 1854 1862 1870
1807 1815 1823 1831 1839 1847 1855 1863 1871
1808 1816 1824 1832 1840 1848 1856 1864 1872
1809 1817 1825 1833 1841 1849 1857 1865 1873
1810 1818 1826 1834 1842 1850 1858 1866 1874
1811 1819 1827 1835 1843 1851 1859 1867 1875
1812 1820 1828 1836 1844 1852 1860 1868  

 Hans Christian Andersen Birthdays from 1805 -1875

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk