H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

              H.C. Andersens  57 års fødselsdag  1862

 


H.C. Andersen opholder sig i København


 

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1862.

 

"Onsdag 2den April. Drømte imorges, i en kort Søvn at jeg kom til Fru Balling, Gustav Næbo kyssede mig og sagde »Lene døde den 2Ode« og jeg vaagnede og gjøs af Kulde, blev underlig derved; har det Noget at betyde. Jeg har lidt Feberkulde endnu; da jeg kom op stod deilige Blomster flere Slags i Potte fra Fru Anholm. Fra de mig ubekjente to Frøken Hjerrild, som hvert Aar have sendt mig Sager til min Fødselsdag fik jeg smukke Blomster, Schillers Statue og Dickens Portræt; jeg sendte dem igjen hver min Photographie og gav Karlen Drikkepenge. Brev fra Fru Lessøe og fra Anna Bjerring. Besøg af lille Anna Lind der bragte mig Kort fra sin Moder og Søstre. Brev og Kort fra Etatsraad Thiele Portræt af Chr: VIII af........ Reitzel, Drevsen & besøgte mig Telegraph Depesche fra Hr og Fru Serre i Dresden. Blomster fra Fru Henriques og fra Christian Winthers Frue. Vers og Photographi Billeder fra Fru Jerichau. En Tandbørste havde jeg bedet Scharff om, for at erholde af ham en ikke kostbar Ting og han bragte mig den indfattet i Sølv med Navn og Dato. 3 Glas Billeder fra Eckard.. Eau de Cologne af gamle Hartmann. Grevinde Holstein kom selv med Camelier, Roser &, 4 Potter. -Gik paa Udstillingen, Besøg af Jonas. Middag hos hans Forældre. Hørt i Casino Frøken Lehmann synge af Rienzi særdeles smukt; et lille Løb i Theatret. Glad over al denne Dags Glæde. Lidt Solskin."
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk