H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

                 H.C. Andersens  63 års fødselsdag  1868

 


H.C. Andersen opholder sig i København.


  

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1868.

"Torsdag den 2den April. Gud forunder mig igjen denne Dag. Det er deiligt Solskins Veir. Fra 9 til 5 har jeg faaet Besøg, Blomster og Gaver; Fru Melchior sendte mig en magelig Stol foran Skrivebordet, samt Blomster. Louise Melchior en broderet Reise-Rem til min Plaid. Sophie Melchior et nydeligt Gjemme til Aviser; Bouquetter fra Fru Puggaard, denne lille Datter af Bruun min Nabo. Sophie og Juliette Price en Bouquet med en stor Kala, Anna Bille; et Rosentræ fra Fru Lund. Tre Urtepotter med Blomster fra Fru Scavenius, en mageløs dellig Azalia fra Scharff og Eckard; den var hvid og saae ud som en Blomster Snee. Fru Raasløv en rød Azalia. Violer og Levkøier flere Potter fulde fra Fru Melchior. Thekopper med mit Navn og Dato fra en Anonym; et Blomsterglas hvorpaa var malet en Stork, i Glasset selv Laurbær. Brev fra Frøken Bjerring, fra Bournonville. Telegram fra Grevinde Holstein til Holsteinborg. Telegram fra Engeland fra Moses Melchior. Ogsaa fra Engeland kom en Bog med Oversættelse af Portnerens Søn. Besøg af Fru Kock, Fru Sødring, Fru Eckard; Fru Melchior og Sophie og Louise Melchior, Fru Collin, Fru Lind, Agnete Lind og Rigmor Stampe Fru Raasløv og Datter. - Jeg var et Øieblik paa Udstillingen første Gang. Der fortalte Capitain Nielsen fra Svendborg, at ved Skytterne, var en ung forfaldet Bonde der havde ved Skydning faaet i Præmie mine Eventyr, han læste dem, og Indtrykket var at han fik Lyst til Læsning og der er foregaaet en heel Forandring hos ham til det Bedre. Besøg af Componisten Gade, Hartmann, Sangeren Stockhausen, Brosbøl med Kone og Datter. (han bragte mig første Deel af sin Bog: »Broget Selskab«. ) Fru Koch bragte en broderet Pude. Hverken Jonas Collin eller Bloch besøgte mig jeg saae dem først hos Melchiors, her var Spisestuen smukt decoreret, min Buste med Laurbærkrands og rundt om Grønt og Danebrogs Flag, under den et Vers skrevet af Redacteur Bille. Sangen var af Ploug, som ogsaa var Gjest. Moritz Melchior holdt Talen. Jeg svarede med at fortælle mit Liv der var begyndt med Jernalderen og endt med Guldalderen. Da jeg Klokken 9 kom hjem var der kommet en smuk Rose fra Fru Recke; lille Anna; en Datter af Guldsmed Michelsen havde sendt mig en smuk Bouquet. Fra Fru Jerichau et Oliemaleri, en Havfru der løftede sig op af Vandet. Hvilken riig Dag! Telegram fra Israel Melchior der for Øieblikket er i Hobro. Brev fra Biskop Engelstoft."
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk