H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                H.C. Andersens  38 års fødselsdag  1843

 


H.C. Andersen opholder sig i Paris og besøger Champ d'Elysee og ser om aftenen opera og ballet.


 

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1843.

"Søndag 2den April. Bragt min »Bazar« til Marmier, som var ude; gik ind i Luxenburghaven der var næsten grøn; eet Træ stod bedækket med deilige røde Blomster. Gaaet paa Udstillingen med Shjern. (Igaar i Theater gymnase med Holm, vi saae La Chanson de l' Aveugle, hvor det eneste morsomme var at de blinde ikke kunde see; deres Spisning osv komisk. I Bertrand I'Horloger saae vi Bouffe', som ligner i Spil Müller. I Georg og Therese var Mad. Jullienne ganske udmærket; hun lignede den gamle Grevinde Danneskjold.Don Pasquale saae vi kun de første Scener af. ) Men nu i Dag; Besøg af Sehsted Juul og Grev Friis, siden Kraerup; ingen huskede min Geburtsdag; gik ud i Champ d'Elysee, hvor der var, som i en Dyrehave; løb forgjæves om Breve, ingen kom, uden med Posten eet fra Rantzau hvori laae et fra min Oversætter Christiani. Gik ind .. Kirken La Roch og traf her paa to Grave Abee l'Epe og Corneilles; var i Magdalene. Gik om Afte... første Gang i den store Opera hvor de havde Guerillero, Opera i to Acter; (Bjergpasset i Iste Act malerisk) Balletten la jolie fille de Gand, udført af Char: Grisi, hun var udmærket; Decorationerne prægtige; paa Maskeraden viiste sig en rød Mand med Træ Been. Drukket Viin og Kage, skrevet hjem."
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk