H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

                  H.C. Andersens  59 års fødselsdag  1864

 


H.C. Andersen opholder sig i København.


  

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1864.

 

 

Løverdag den anden April. Følt mig Febril; Hoste hele Natten. Klokken 8 kom Hr og Fru Henriques og bragte mig 25 Blomster, flere fulgte, en smuk Bouquet fra Grevinde Frijs,

Fra Fru Neergaard og til disse fulgte en stor Guldpen med Koral Skaft i Fløiels Foderal. Fra Lieutenant Gjørup kom Brev fra Als, han er med Viggo i Regiment og hilste mig fra ham; de vilde i Dag, ude i Skandserne drikke min Skaal, Preuserne skulde give Musiken. Et smukt trykt Digt fra Valdemar Andresen, som jeg har seet hos Eckardts. Eckardt og Scharff bragte mig 3 Glas Stereoskopbilleder, Drevsen kom med Rigmor der fra sin Moder bragte mig blomstrende Lillieconvaller. Violer fra Clara Hartmann. Breve og Besøg. Middag hos Kammerherreinde Neergaard, der havde indbudt Hartmanns, Eckardts og flere Venner .Hartrmann udbragte min Skaal, jeg udbragte for vore Soldater. Om Aftenen lidt hos Hartmanns med Grev Lerche.

 

Dagbogen den 3. april 1864


Søndag 3 April. Fra Frøken Bjærring i Aalborg fik jeg til min Fødselsdag et smukt strikket, uldent Schawl; da jeg henimod KI 5, i Dag klædte mig paa kom Bud og Brev fra Løvenskjold at Kongen anmodedede mig om at skrive Sangen der i Roeskilde Domkirke skulde synges over Landgrevinden. Jeg blev aldeles fortvivlet, hun skal bisættes paa Torsdag hvorledes skulde jeg til imorgen kunde skrive Sligt; jeg sagde at jeg jo saa gjerne vilde da Kongen anmodede mig, men det var jo umueligt i saa kort Tid, nu jeg var syg, nerveus, havde Tandpine, jeg følte mig ulykkelig. Kammeraaden som bragte Skrivelsen meente naar jeg havde sovet og kom i Ro, gik det nok. Hos Kammerherre Scavenius hvor Ottos Comfirmation feiredes var kun den .allernærmeste Familie, samt Fru Brandes og Datter; Kammerherren drak min Fødselsdags Skaal og sagde at hans Bedstefader netop var født paa samme Dag for, jeg troer 113 Aar siden. I stor Uro for Viggo.
 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk