H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                 H.C. Andersens  67 års fødselsdag  1872

 


H.C. Andersen opholder sig i København.


  

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1872.

"Tirsdag 2den April. Følt mig vel; fik tidligt Besøg af Componisten Niels Gade, siden kom hele Dagen saa Mange at jeg ikke havde ro Minutter til .. udhvile mig i. Telegram fra Fru Serre i Dresden, fra Frensch i Leipzig og fra Fru Scavenius paa Basnæs. Brev fra Frøken Bjerring med et smukt Teppe til at lægge over en Stol. Fru Henriques en kunstig udskaaret Lineral, Fru Melchior ny Besætning til min Lehnestol. Blomster fra Juliette Price, Marie Melchior, Fru Salomonsen ( en ullaadelig stor Violbouquet med en Rose midt i) deiligst en Bouquet Frøken Marie Neergaard bragte, nemlig med to Oranger paa en Green, Orangeblomster og store Theeroser. Harriet gav mig en smuk Frimærke-Kasse. Fra Fru Lund kom et Blomstrende Træ med en Sæddel ved, hvorpaa stod »Fra Gartner Larsen«; denne Historie omtalte Høedt ved sit Besøg her som een af de allerbedste jeg havde skrevet. Besøg af Thiele, Watt, Moses Melchior, hans Søster Jette og Moritz Melchior. Otto Scavenius kom her med Ulrik Adolp Holstein. Fra ham og hans Søskende fik jeg en Marmor Vase med blaa duftende Violer. Fru Scharling kom ogsaa med Blomster, Mathilde Ørsted, fulgte hende. I den tidlige Morgen blev jeg glad ved i Dagbladet at finde en smuk Hilsen paa min Fødselsdag og stor Roes over det nys udkomne Hefte Eventyr og Historier, jeg troede at den var af Bille, men hørte senere at den er af Topsø. Fru Bille med sin lille Anna bragte mig Blomster. Carl Bloch og William kom. Jeg fik ikke Tid til, efter Sædvane paa den anden April at besøge Udstillingen som aabnedes igaar. De nye Eventyr og Historier indbundet i rødt Pragt Bind med Forgyldning bragte jeg Kronprindsen, (ligesaa et Exemplar til Kronprindsessen.) Jeg kom derud halv tolv, Grev Holstein, som Conceille- President var inde at referrere, det vilde vare meget længe sagde man, jeg var da ved at ville gaae da kom Holstein tilfældig ud, han gratulerede mig Kronprindsen hørte jeg var der og lod mig strax kalde, trykkede min Haand lykønskede mig til Festdagen, spurgte hvorledes og hvor jeg skulde tilbringe den, jeg sagde Middag hos Henriques, Frokost Kl 12 hos Melchiors; da han længe og venlig vedblev Samtalen om mig og ligesaa om sig og sin Familie og jeg vidste han havde travlt sagde jeg at jeg frygtede for at blive forlænge. »Klokken er ikke 12 ! « sagde han smilende, De kan tidsnok komme hen til Frokosten hos Melchiors, han spurgte mig om jeg ikke skulde til Billes Fest paa Lørdag. Hos Melchiors fik vi Østers; stor Frokost. Hjemme, stort Besøg, Jonna Stampe med Rigmor, Mange gik forgjæves og kom medens jeg var ude og det lige til Kl 7 om Aftenen, saaledes Fru Thiele og Datter, Louise Collin og Frøken Nutzhorn, Dr Collin, Eckardt og Scharff, fra disse to sidstnævn .. to GIas-Lyssestager der see ud som de vare af Sølv. Hos Henriques var ved Middagsbordet Morits Melchior med Frue, Bille med Frue, Ruben med Frue ( fra hende fik jeg en stor Bouquet i en lille Porcelans Vase. ) Fru Salomonsen med Søn. Hartmann med Kone ( hun sendte mig imorges en stor Kringle, samtidig med den kom 6 Flasker Port- og Madera- Viin fra Moses Melchior) .- Mange Skaaler vexlede, Bille udbragte Skaalen for mig og henvendte sig særligt til Mennesket Andersen talte om den gamle Kreds af Venner hvortil hørte Collins,  han talte om den nye, ( særligt Melchiors) ;
jeg takkede for Skaalen, Hartmann, Dr Adler og Bournonville talte, Henriques bragte sine Skaaler paa Vers. Klokken henved 8 gik jeg over i Theatret og hørte anden Act af Mestersangeme gik saa hjem til mig selv, meget træt. (Idag har jeg sendt et Exemplar af Eventyr og Historier til Ministeren Hall) .Af Presenter maa jeg ikke glemme, fra Digteren Professor H. P. Holst, et Penneskaft med et Storkehoved og dertil et lille Vers. Skriftlig Hilsen fik jeg fra Meldals."

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk