H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                 H.C. Andersens  61 års fødselsdag  1866

 


H.C. Andersen opholder sig i Paris fra  den 29. marts - 13. april 1866.


 

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1866

 

"Mandag den anden April. Smukt Solskin; gik hen i Palais royal og drak Kaffe derpaa besøgte jeg Maleren Frøhlich, som havde begyndt paa flere Udkast, Tegninger, til Eventyrene. Kom saa efter elleve til Abrahams som jeg traf i bar Skjorte, gik nu hen og blev friseret og derpaa til Grev Leon Moltke der endnu ikke var ret i Klæderne. Tjeneren gav mig Brev fra Hr og Fru Henriques, samt fra Frøken Heinke; nu kom Grev Moltke og bragte mig Brev fra Fru Serre og et Telegram fra Collins, samt Brev  Hr og Fru Melchior lidt efter kom Bille med Brev fra Georg Brandt og hans Svigerinde saa at jeg blev ganske bestraalet af de mange Breve; pariser Fødselsdag er festlig nok; gik at besøge Lund; hans Kone er vist god og naturlig, holder meget af ham. Halv 6 kom vi til vor Consul Calong, et riigt Huus han præsenterede mig for sin Bedstemoder, sine Søstre og sin Moder, hun førte mig tilbords og var venlig og interesseret for Alt hvad jeg sagde; Kammerherre Haxthausen, Lieutenant Møller, en Scholten og Lund vare Landsmænd. Calong drak en Skaal med mig paa Fødselsdagens Vegne og hans Moder viiste mig stor Opmærksomhed. Jeg vilde have været i den italienske Opera og hørt Patti i »Barberen« men KIokken var over ni, jeg havde ikke Billet, var overanstrænget og stræbte derfor hjem. Der fandt jeg hos Portneren en Dansk Hr ...... der bragte mig en Bouquet »fra en Dame i Kjøbenhavn«, det var fra Fru Melchior. Han havde først i Eftermiddag faaet Brevet herom. Jeg følte mig som hjemme, mens jeg nu skriver dette."


 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk