H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                  H.C. Andersens  68 års fødselsdag  1873

 


H.C. Andersen opholder sig i København.


  

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1873.

Onsdag 2den April. Smukt varmt Veir. Tidligst kom Dr Voss at lykønske mig til i Dag, derpaa Moritz Melchior. Jeg fik en Masse Breve og Kort. William Øehlenschlæger omfavnede mig saa det gjorde ondt i min Side og i Leveren, jeg blev herover meget forstemt. Kjørte med Student Oksen hen til Melchiors til Frokost hvor jeg fik en Reisehue af Jette Melchior, en udmærket Lommekniv af Johanne Melchior, en Portmonnay af Moses. Kjørte derpaa ud over Frederiksbergbanke forbi zoologiske Have hjem. Fik Telegram fra Hägg i Dysseldorf, Hartnock i Leipzig, ubekjendte Venner i Christiania, Fru Scavenius paa Basnæs, Brandes og Frue i  Paris. Deilige Blomster sendtes mig fra Fru Puggaard, Fru Scavenius, Frøken Brandes, Fru Jerichau, Hartmann, Skuespill..inden Frøken Nielsen, Dandseren Krum og hans Forlovede, et Rosentræ fra Caroline Hanck, Blomster fra Fru og Etatsraad Meldal, Skovblomster bragt mig af Skuespiller Holm Hansen, Frøken Brennø, Fru Gade, Fru Melchior, Der kom en Fodpose fra Frøken Bjerring i Aalborg. Brev og Halsklæde fra Frøken Ørsted, Halstørklæde fra lille Marie Henriques. Brev fra Frøken Raasløff i Dresden. Da jeg var vel hjemme fik jeg Besøg af Kronprindsen som blev vist over en halv Time og udtalte sig saa hjerteligt og kjærligt, mens han var hos mig kom Componisten Hartmann. Nu afhentede Fru Melchior mig til Collins hvor Louise Drevsen og Dr Hornemann, samt Nicolai Bøgh vare indbudte; Hornemann udbragte min Skaal, jeg takkede og talte om de gamle Venner, som bleve og nye som voxte til (Collins og Melchiors. ) Der var livlig og gemytlig, jeg udbragte Fru Drevsens Skaal; Klokken halvotte kjørte Bøgh med mig hjem; til Aften Besøg af Oksen og Veber.
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk