H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

                H.C. Andersens  64 års fødselsdag  1869

 


H.C. Andersen opholder sig i København.


  

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1869.


Fredag den anden April. Frøken Hallager havde skrevet et .. venlige Ord der laae paa' Bordet da jeg halvotte kom ind. Fik et Par tyrkiske Kopper fra en ubekjendt Dame. Brev fra Clara Heinke og fra Frøkken Anna Bjerring, med dette Brev var en broderet Pude. Fru Raasløv sendte mig en deilig stor Rododindron, Frøken Raasløv et Billede i Vandfarve der forestillede Sundet med Kronborg. Fru Melchior et stort Serintræ i Trækar; desuden fik jeg flere Potter med Levkøier, og en Deel Postpapir og Konvelutter, Svovlstikker samt et Stempel med mit Navn. Scharf og Eckard to Amoriner som presse Druer, Digteren Munch fra sin lille Pige en Rose; Fru Scharling Roser. Besøg af den svenske Capitain Knorring som forærede mig sine »Eventyr« og »Minnen från FäIttåget i Danmark 1849«. Professor Høedt sit photographerede Portræt i Glas og Ramme. Fru Bournonville en Bouquet. Frøken Sophie Melchior en Rulle til at lade gaae over det Skrevne. Delbanco, Bondeliv af Anton Nielsen. Besøg af Gade, Hartmann, Høedt, Thiele, Eduard Collin, Jonas Collin. En Blomst i Potte af Fru Bloch. Jeg sad halvanden Time for Bloch men var umaadelig træt.

 

Da jeg kom hjem, indtraf fra Frisenborg en Kasse med Carnæleer, Venushaar og Roser, en guul af disse var saare smuk; Brev fra Grevinden. Brev fra Grevinde Holstein. Besøg af Fru Suhr og Døttre med et stort Glas hvori var en smuk Bouquet. Middag hos Fru Koch her var Etatsraad Thiele, Conferensraad Hauch, Professor Roed og flere. Peter Koch udbragte min Skaal og talte om de fire Generationer af Familien jeg havde levet med. Hauch udbragte ogsaa min Skaal.

 

Jeg var meget træt, gik til Kongens Nytorv men satte mig saa op i en Droske det korte Stykke til Casino hvor Rubinstein gav sin første Consert og havde indbudt mig. Blomster fra Fru Winding, et Rosentræ fra lille Marie. Da jeg kom fra Concerten laae et Telegram til mig fra »Station Napoli«, det var fra Fru Kahrs og Frøken Neergaard i Neapel det var afsendt om Formiddagen 11½ og kom her Klokken 8 Aften. Meget træt."
 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk