H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                 H.C. Andersens  41 års fødselsdag  1846

 


H.C. Andersen opholder sig i Rom fra den 31. marts - 1. maj 1846.


 

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1846.

 

"2 April Torsdag. En Fødselsdag i Rom. Fru Gothe sendt mig en stor Bouquet, Som var den af Mosaik, de deiligste dobdelte Anemoner og Stifmoderblomster. - Kjørt med Fru Gothe til den hanoveranske Minister Kestner, til Frøken Adele Shoppenhauer, et overordenlig stykt Fruentimmer, til Frøken Lewald, hvor jeg traf Staer &. - Om Aftenen havde Danske og Svenske indbudt mig hos Lepri, de fra hvem det gik ud  var Josephsen og Kolberg; der var vist over 50; Brock ret østergade lapset, Marstrand flau vittig, de Øvrige især Svenskerne elskværdige...... udbragte min Skaal; een Dansk blev siddende uden at drikke med, Herre Gud, hvad har jeg gjort ham den Bøffel; der var Boesen, Holbeck, Kückler, Kolberg, Marstrand, Pedersen, Davidsen, Reck, & - jeg listede mig bort halv 10; Beck-Friis og flere Svenske."
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk