H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

                  H.C. Andersens  21 års fødselsdag  1826  

 


H.C. Andersen opholdt sig i Slagelse, hvor han gik i Slagelse lærde Skole.


  

H.C. Andersens dagbog  den 2. april 1826.

Søndag 2den April

"(  det var ilde) - Sendte Moder I Rbdlr i et Brev - fik et Signet og en Stang Lak af Fruen, Jomfruen og Bentine, Ludvig gav mig alle sine Pebernøder; - jeg fangede en lille Muus -nu kom M ned han gratulerede mig ret venlig, vi sadte Musen i et lille Buur og den morede ham. - Jeg blev nu trakteret med Chokolade, fik Brev fra Fru Vulf, Ida, Jette og Lieutenanten; giorte efter M's Tilskyndelse et Spring hen i Kirkerne og saa Comfermanteme, Jomfru L Fuglesang tog mig i Haanden og gratulerede mig; hos Holsteins fik jeg Viin; Klokken 1 læste vi, M i godt Lune, han bad mig gaa med til Skoven hvor vi drak Thee; hiemme fik jeg Puns og Kage; (jeg var ogsaa et Løb hos Fuglesangs vor Tanten og en Fremmed Dame drak min Skaal, og lovede at drikke den ved Bordet) Mit Fødselsdag er saaledes gaaet ret behagelig (Musen døde nu) - Gud veed om det er min sidste; Tak Alfader for Alt godt Du har beskiæret mig."

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk