H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Oversigt over samtlige af H.C. Andersens almanakker

 

 

Kilde : www.kb.dk 051207

 

Lidt om H.C. Andersens almanakker

 

H.C. Andersen almanakker betegnes også "Skriv- og Reisekalendere". Notaterne er i meget kort form og indeholder mange oplysninger om H.C. Andersens daglige liv og levned i Danmark ligesom de rummer oplysninger om hans værker.  Med almanakkerne får læserne et stort kendskab til hans liv og store forfatterskab  i bl.a. København fra 1838. Notaterne i almanakkerne fra digterens mange rejser til udlandet er som oftest i kort form og skulle ofte tjene som datidens huskesedler til brug for hans dagbøger.

 

Andersen er først begynde at anvende almanakker -kalendere mere regelmæssigt fra ca. 1835. De tidlige optegnelser fra 1833-1834 er som det fremgår i ultrakort form. For nogle år savnes der almanakker dette gælder bl.a. årene, 1835, 1836, 1837 ,1848, 1852. Det vides ikke om der har været ført almanakker eller om disse er bortkommet. 

 

Efterhånden, som H.C. Andersens dagbøger bliver mere fyldige bliver notaterne i almanakkerne mindre og indeholder til sidst kun om bekendtes fødselsdage samt modtagne og afsendte breve. Der er ikke ført almanakker fra år 1873. Selvom almanakker er i kort form indeholde giver de alligevel en stor viden om Andersen. det kan bl.a. være om hans humør, familie, venner, veninde, vejret, sygdomme, middagsaftaler, rejsemål, store begivenheder i samfundet. Bagerst eller forrest i almanakkerne er der ofte skrevet adresser over vigtige personer, som bl.a. ambassadører. Desuden er er der ofte oplysninger om det enkelte lands møntfod. Der findes i alt 30 almanakker, der alle med en undtagelse findes på Det Kongelige Bibliotek i København.

 

I forhold til de oprindelige almanakker er her på sitet skrevne almanakker en afskrift af den trykte tekstudgave fra kb.dk med nogle få ændringer bl.a. er ugedagene skrevet helt ud og månedsnavne er efter nutidens retskrivning. Ligesom opsætningen heller ikke er helt identisk med den trykte udgave.

 

Hvad er en almanak:

En almanak er navnet for en kalender, der udkommer hvert år. Den indeholder normalt både astronomiske og kalendariske oplysninger. Almanakker forekommer ofte i bogform og kan indeholde oplysninger af forskellig art. Tidligere indeholdt almanakker ofte forudsigelser om kommende begivenheder, hvilket sikrede dem stor folkelig udbredelse. Almanakken har en lang historie. Den første danske almanak stammer fra 1549.

lb.

 

Tryk på måneden ud for de enkelte år for at se H.C. Andersens almanak for den valgte periode!

1833 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1834 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1837 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1838 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1840 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1841 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1842 jan febr marts april maj juni juli sept okt nov dec
1843 jan febr marts april - juni juli aug  sept okt nov dec
1844 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1845 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1846 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1847 jan febr marts april maj - juli sept okt nov dec
1848 - - - - - - - - - - -
1849 jan febr marts april maj - - aug  - - nov -
1850 jan febr marts april maj - - aug  - - - -
1851 - - - - maj - - sept - - -
1852 - - - - - - - - - - - -
1853 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1854 jan febr marts april maj - juli aug  sept okt nov dec
1855 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1856 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1857 jan febr marts april maj juni juli - - okt nov dec
1858 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1859 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1860 jan febr marts april maj juni juli aug  sept okt nov dec
1861 jan febr marts   maj juni juli aug  sept - - -
1862 - - - - - - - - - okt nov dec
1863 jan febr marts - - - - - - - - -
1864 - - - - - - - - - - - -
1865 - - - - maj juni - - - - - -
1866 jan - - april maj juni juli aug  - - - -
1867 jan - - - - - - - - - -
1868 - - - - - - - - - - - -
1869 - - - - - - - - - - - -
1870 - - marts - maj juni juli - - - - -
1871 - - marts - maj - - - - - nov -
1872 Foran i almanakken
1873 jan - - - - juni - - - - - -
1874 - - - - - - - - - - - -
1875 - - - - - - -        

Hans Christian Andersen calendari, kalender, calendar, kalendaro, álmanakki, kalenteri,  calendrier, kalinder, Kalender,  μπερολόγιο, naptár, almanak, karendâ, kalènder, calendário, calendario, almanac
takvim ,H.C.Andersen almanak

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk