H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak april 1860

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

April 1860  
Søndag 1 Brev til min Fødselsdag fra Herman Jakobsen.
Mandag 2   Brev fra Fru Serre Bendemanns Billeder, Brev med Natsæk fra Frøken Bjerring. Telegraph hilsen fra Meldal i Randers, Telegraph Hilsen fra to ukjendte Damer i Hadersleben. En Thee Servise af Porcelæn fra Fru Neergaard. Tydsk Digt fra Berlin. Hartmanns Portræt af ham selv. Papirstrykker af Fru Melchior. Mange Breve, Middag hos Etatsraad Drevens. I Berlingstidende et Digt til mig af Budde. Sendt i Dag i Omgang til Comiteen Ørsteds Monument-Sag, som altsaa dateredes fra i Dag.
Tirsdag 3 Læst om Aftenen hos Prindsen af Danmark. Bille faaet en Datter imorges.
Onsdag 4 Brev til Clara Heinke i Breslau.
Torsdag 5 -
Fredag 6 Brev med Manuskript fra H. Jacobseb i Engeland, kostede mig 8 Rdlr 4 Mk.
Lørdag 7 Brev til Fru Scavenius paa Basnæs.
Søndag 8 -
Mandag 9 -
Tirsdag 10 -
Onsdag 11 Deilige kostbare Blomster i Potte sendt mig anonymt.
Torsdag 12 Vesit af Digteren Claus Groth.
Fredag 13 -
Lørdag 14 Brev til Luzia Scavenius som confirmeres imorgen.
Søndag 15 -
Mandag 16 -
Tirsdag 17 -
Onsdag 18 -
Torsdag 19 -
Fredag 20 til Taffels hos Kongen med Kunstacademiet, om Aftenen Bournonvilles ny Ballet: fjern fra Danmark (første Gang.)
Lørdag 21 -
Søndag 22 Marie Anholm confirmeret foræret hende Freiligrath.
Mandag 23 Brev med Schillers Eventyret til Fru Serre i Dresden.
Tirsdag 24 -
Onsdag 25 -
Torsdag 26 Stærk forkjølet, var med Nordmændene til Taffels hos Kongen kom febersyg hjem.
Fredag 27 -
Lørdag 28 -
Søndag 29 -
Mandag 30 Brev til Herman Jacobsen i Fulnec.
 

På bagsiden af bladet

 

I Honorar fra Berlingstidende for Besøg hos Dickens 20 Rdlr 3 Mk.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk