H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak maj 1841

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

Maj 1841  
Lørdag 1 Kirkegaarden ved Bosperus. Mont Olympens Snee.
Søndag 2 I Galata og rundt om i pera.
Mandag 3 Bestemt mig til at gaae Donauvejen hjem; drevet omkring. Konstantinopel ilumineret.
Tirsdag 4 Muhameds Fødselsdag. Seet Sultanen ride fra Seraile til Sophiekirken. Gaaet ombord paa Ferdinand I. første Plads.
Onsdag 5 Seilet gjennem Bosperus. Det sorte Hav.
Torsdag 6 Det sorte Hav. Kustenje.
Fredag 7 Reist over Tartariet i Bulgariet og ombord i Donau Skibet Argo. Cherna-Woda.
Lørdag 8 Silistria. Giurgevo. Rustzuk.
Søndag 9 Semnitza, Sistov, Nicopolis.
Mandag 10 Zibru. Lom-Palnka. Widdin.
Tirsdag 11 Florentin. Serbiens Grændse.
Onsdag 12 Gladova. Eiserne-Thor i Donau; Gaaet i Serbien fra Sip til gamle Orsova. Ny Orsova i Qvarantaine.
Torsdag 13 Qvarantaine. reenskrevet min Dagbog.
Fredag 14 Qvar: - besøgt den armenineske Præst.
Lørdag 15 Qvar. Paschaen gjort Vesit her.
Søndag 16 Qvar, skrevet ud af "die Donau".
Mandag 17 Qvar. Den halve Qvarantaine Tid endte.
Tirsdag 18 Qvar. Vadskerkone hos os.
Onsdag 19 Qvarantaine. Fangne Soldater i Qvarantaine.
Torsdag 20 Qvarantaine. Alle Lemmer angrebne.
Fredag 21 Qvarantaine. Mavepine.
Lørdag 22 Qvarantaine. Skrækkelig Mavesmerte. løs fra Qvarantainen. kom til gammel Orsova.
Søndag 23 Orsova.
Mandag 24 Reist fra Orsova til Drenkova over Land. Zigeunere.
Tirsdag 25 Moldavia. O, Palanka. Semendria, Panscova, Belgrad, Semlin.
Onsdag 26 Hele Dagen i Semlin.
Torsdag 27 Carlowitz. Peterwardein. Neusatz. Ilock. Yakovar.
Fredag 28 Borova. Erdød. Mohachs.
Lørdag 29 Baya. Backs.
Søndag 30 Pesth og Offen. Brev til Faderen og Jette Hanck.
Mandag 31 Pesth.
Januar 1844  
Mandag 1 Hjem Klokken 1, talt paa Gaden med H. sov febril; fik Brev til J, blev ikke modtaget; skrækkelig Qval. Selskab hos Baronessen.
Tirsdag 2 Spiist alene hos Collins, fik Brev fra J, meget bedrøvet, H hele Aftenen hos mig en mørk fortvivlet Aften.
Onsdag 3 H hos mig tidlig om Morgenen gik til Fru Lessøe, for at blive derfra i aften. H hos mig. J har i Dag modtaget Brev; -
Torsdag 4 Imorges D hos mig, jeg maa agte og elske aldrig glemme denne Time! - rolig; sendt Brev til Jette Wulff; været hos Christian der var hjertelig fortrolig; talt fornuftig med H, der lovede mig Alt. - Middag hos Eduard med Hartmanns; Aften første Gang i Comedie men kun til anden og 5 Act af Øster og Vesterg; fulgt med Elise Stampe og Broderen hjem. - Drukket Puns.
Fredag 5 Formiddag talt med Louise. Bragt Hilsenen. Mit Hjerte roligt. Aften hos Fru Drewsen. Middag hos Stampes. +. 
Lørdag 6 Faderens Geburtsdag givet ham: Eventyr. Formiddag hos H. lykkelig!- Skrevet Vise. Middag og Aften hos Collins; Jette troer jeg elsker J. Fru D udbragte min Skaal. - Lykkelig Aften. Regn og Slud.
Søndag 7 Storm. Fik ingen Middagsmad hos Fru Lessøe, da Stegen ei var stegt; med J paa Comedie til Figaros Bryllup. - En lykkelig Aften. - Mødes.
Mandag 8 Middag hos Pættaue; Dr i Comedie, lidt Angest, Besøg af H om Aftenen. - Stærk Frost.
Tirsdag 9 Stærk Frost; med K gaaer det ypperligt; Middag hos Collins, om Aftenen faaet Lov at indføre der min Ven Stampe. Ligesaa hos Hartmanns. Stampe.
Onsdag 10 Hos Ørsteds. Henrik hos mig om Aftenen.
Torsdag 11 Middag hos Baronesse Stampe.
Fredag 12 Hos Hartmanns; Aften hos Collins.
Lørdag 13 Næboes. Hørt Oplæsning af Lipmann; noget i Øiet, Henrik kjælet for mig.
Søndag 14 Paa Isen med Henrik, Eduard, Holst Constantin. Middag hos Stampes. Aften hos Holst. Christ W fortalt om ny Drama.
Mandag 15 Middag hos Päthau. Besøgt P.Wulff.+
Tirsdag 16 Hos Collins; hver Dag hos Henrik. Brev fra Ranzau.
Onsdag 17 Hos Ørsteds; Aften hos Thieles med Jonna.
Torsdag 18 Middag hos Stampes, ligesaa Aftenen.
Fredag 19 Idee til de nye Lystspil. Med Henrik hos Collins, Louise rask og i Besøg, Middag hos Oehlenschlæger. Forkjølet. Resten af min Biographi kommet.
Lørdag 20 Middag hos Kocks læst Ahasverus.
Søndag 21 Middag hos Fru Lessø; tilbragt med Henrik Stampe Aftenen hos Collins, Jonna reist ud med Beutners.
Mandag 22 Skrevet til Jonna; spist hos Päthau. Fru Drevsen syg fra igaar.
Tirsdag 23 Brev fra Jonna og Fanny. I Formiddags vaccineret hos Emil med Fru Claesen og Flere; trist Humeur, følt mig saa ene; besøgt Hartmann. Brev fra Baronesse Wrangel at Mathilde Bark er Død. Læst i Theater Protokolen Molbecks Forkastelse af mig.
Onsdag 24 Hos Ørsteds; meget afficeret; indbudt hos Aagesens men blev hjemme; Henrik hos mig hele Aftenen. Emilie Kilde.
Torsdag 25 Samme taagede Veir som igaar. Morgenbesøg af Constantin Hansen siden af Thorvaldsen. Sendt Brev til Jonna og Fanny. angest; Middag hos Baronesse Stampe. Fru Kock suur. Øehlenschlægers Erik Glipping 1sted Gang.
Fredag 26 Middag hos G. Moltke; jeg driver jo hele denne Maaned! - H S hos mig.
Lørdag 27 Besøg af Ch Wulff; Himlen veed hvad Ida feiler, hun tør ikke mere tale med mig siger hun. - I sælsom Spænding Aften hos Eduard, med Bangs og Fru Homberg.
Søndag 28 Igaar et deiligt Brev fra Jonna og et fra Fanny; sendt i Fredags Resten af Biographien til Hamborg. - Aften med Henrik hos Hartmanns. - Jonna kommet iaften.
Mandag 29 Middag hos Collins; drevet; ækelt, sjasket Veir ++. Aften hos Linds alene.
Tirsdag 30 Spiist hos Päthau; gaaet Harboes Digte igjennem. Brev fra Fru von Eisendecher.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk