H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak april 1858

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

April 1858  
Torsdag 1 Brev fra Clara Heinke i Breslau, Anonym Lykønsknings Brev fra Svendborg og fra Anna i Aalborg. Brev og Bog til Glorup.
Fredag 2     Telegraph Hilsen fra William Øehlenschlæger og Gjørup. Brev og Billed fra Fru Serre, fik et deiligt Orangetræ (fra Fru Neergaard) Middag hos Eduard Collin (Champagne).
Lørdag 3 Brev til Fru Serre (imorgen gaar min Buste til hende) Brev og Oversættelse af eet af Eventyrene til Storhertugen af Weimar. Seet i Avisen at jeg 31 Marts er benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
Søndag 4 -
Mandag 5 Brev til Fru Scavenius paa Basnæs. Brev og Bog til Fru Arnemann i Altona. Brev og Bog til Gjørup i Fredericia.
Tirsdag 6 Brev og Bog til Dr A Meyer i Glücksborg.
Onsdag 7 fik fra Kongen Sølv Korset for Dannebrogsmænd.
Torsdag 8 Brev fra Fru Arnemann i Altona. Brev til Hr Frost i Aarhuus.
Fredag 9 I Casino: Meer end Perler og Guld. Brev til Ingemann.
Lørdag 10 Læst med stor Glæde for Paludan-Müller Dyndkongens Datter, men det tog paa mit Bryst.
Søndag 11 Brev fra Fru Malle Drevsen i Silkeborg.
Mandag 12 Audients hos Kongen at takke for Dannebrogstegn. Brev fra Ingemann.
Tirsdag 13 I Casino ved privat Forestilling: Fuglen i Pæretræet.
Onsdag 14 -
Torsdag 15 Brev fra Storhertugen i Weimar. I Casino til Prices Forestilling sagde Kolling: Mikkels Kjærlighedshistorie.
Fredag 16 Brev fra Hr Trojel i Schleswig, sendt Svar igjen. Brev fra Scavenius. I Casino Meer end Perler og Guld.
Lørdag 17 Brev fra Carl Andersen i München, læst i Studenterforeningen Dyndkongens Datter fra 8 til halv ti. (ikke tilfreds).
Søndag 18 Tandpine. Brev fra Fru Serre. I Odense første Gang Meer end Perler og Guld.
Mandag 19 Tandpine - endelig i Dag skaaret for Bylden efter en meget febril lidende Nat, gik nu lidt ud i den koldt blæsende Luft. Brev til Dickens og Bentley.
Tirsdag 20 Tandpine - endelig i Dag skaaret for Bylden efter en meget febril lidende Nat, gik nu lidt ud i den koldt blæsende Luft. Brev til Dickens og Bentley.
Onsdag 21 Tandpine - endelig i Dag skaaret for Bylden efter en meget febril lidende Nat, gik nu lidt ud i den koldt blæsende Luft. Brev til Dickens og Bentley.
Torsdag 22 -
Fredag 23 I Hadersleben opføres iaften for første Gang Meer end Perler og Guld.
Lørdag 24 Brev til Fru Serre.
Søndag 25 -
Mandag 26 Brev fra Digteren Munch i Christiania.
Tirsdag 27 Brev til Ingemann. I Casino. Hyldemoer. Brev fra Ingemann.
Onsdag 28 Brev til Fru Scavenius. I Casino. Hyldemoer. Brev fra Ingemann.
Torsdag 29 -
Fredag 30 Kaldet til Kongen paa Frederiksborg og kjørt derud til Taffels, læst om Aftenen i Valdemars Salen Dyndkongens Datter; Det er ganske vist og Svanereden. Meget naadig mod mig.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk