H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak november 1841

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

November 1841  
Mandag 1 Tiggere, een efter en anden. Bigum Hjorhøi, Tydskeren. Skrevet til Kletke i Berlin.
Tirsdag 2 Gustas Eduards og Theodors Geburtsd. været der til Middag.
Onsdag 3 Castenskjolds og Ema Bruuns Bryllup. Den gale Jomf Madsen. Middag hos Ørsteds med Delong Øhlenschlæger Brøndsted, Engelstoft & . Endt Sangerinden. Idee til Sahlerts.
Torsdag 4  Skrevet til Reutscher. Middag hos Frøknerne Rhamshardt.
Fredag 5 Middag hos Wulffs. Prøve paa Sangerinden, skrevet Epilog.
Lørdag 6 Mad Simonsens dumme Theater Arioso; gal i Hovedet; den Usynlige bestemt at gives men Foersom blev syg; læst hos Frøken Cold.
Søndag 7 Hjemme hele Dagen, slet Humeur. Mad Simonsens Aftenunderholdning; "Sangerinden" dramatisk Motiv af mig gjorte Lykke. epilog. Wilken og Theodor med mig i Parquettet.
Mandag 8 Skrevet paa Reisen, hjemme hele Aftenen.
Tirsdag 9 Ikke godt Humeur. Bournonville meget roest for Sangerinden; jeg aldeles glemt. Ude hos Zink.
Onsdag 10 Læst om Middagen hos Ørsteds om Aftnenen hos Thielde, der var henrykt over min Bog.
Torsdag 11 Slet humeur fra igaar over Faderens Tale, "Sig De ikke et Ord mod Fru Heiberg, det hæver hende og knuser Dem, Alle Mennesker vil vende Dem Ryggen!" "Det er sørgeligt det er saa!" var mit Svar. Hos Hornemanns og gik med Emil paa Gaden.
Fredag 12 Jette Wulff syg; spiist i Foreningen; trist.
Lørdag 13 Ilde humeur. Digtet; ei igaar og i Dag hos Collins.
Søndag 14 hos Fru Lessøe, Skylregn, en lille Vesit hos Collins, slet Humeur. Øehlenschl: Fødselsdag.
Mandag 15 Hos Collins Middag for Heiberg, sad hjemme og skrev mod ham i Qvarantainen. Besøg om Aftenen af Christensen; den fulde Bogtrykker; syg. Afficeret. I Løverdags blev Øhlenschlæger Æres Medlem i Stud: Foreningen.
Tirsdag 16 Slet Humeur! Middag hos Collins. Indbudt i Julen til Gisselfeldt. Skrevet Sang til Øhlenschlæger. Aften hos Eduard.
Onsdag 17 Middag med Daneskjolds hos von der Maase; overtalt Ørsted at komme i Foreningen til Festen. Handlet med Reitzel om et Bind Børne-Eventyr. Skrevet til Øehlens: Album. Aften hos Collin.
Torsdag 18 Italiensk Opera begyndt med Gema di vergӱ; frosset derude, gaaet hjem rask. + .
Fredag 19 Den Usynlige paa Sprogø; Middag hos G. Collin, Concert i Musikforeningen, Aften hos G. Collin. ( Ravnen skal opføres i Cassel Hertugens Fødselsdag.
Lørdag 20 Øehlenschlægers Fest i Foreningen, min Sang og Tale der. skrevet til Cronholm.+.
Søndag 21 Middag hos Øehlenschlægers. Aften hos Collins.
Mandag 22 Srevet: Boghveden. Begyndt paa Opera Galleriet.
Tirsdag 23 Ude hos Zinck, Middag hos Collins; ikke vel.
Onsdag 24 Ventet forgjæves paa Zinck paa Theatret; Middag hos Ørsteds; Vise til Fru Collin.
Torsdag 25 Middag hos Fru Zinn, digtet hele Dagen; paa Syngeskolen hos Zinck.
Fredag 26 Hele dagen flittig, Fru Collins Geburtsdag, Middag og Aften hos G. Collin. skrevet til 1 om Natten.
Lørdag 27 Hele Dagen digtet, saa jeg var mat - +.
Søndag 28 Middag hos Wulff. sangerinden opført; megen Klap. -  Trist Humeur over mine Eventyr.
Mandag 29 Middag hos Fru Colbjørnsens; endt mit Digt for Sahlert og Cetti.
Tirsdag 30 Frederik von der Maases Geburtsdag. Opført Sangerinden ( og Eduards Børn). Ikke vel! -

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk