H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak oktober 1838

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

Oktober 1838  
Mandag 1 Tandsmerte den forrige Nat saa jeg i Dag lider og faaer Opiums Draaeber, erholdt 100 Rdlr af mit Gratiale og vexlet dem paa Banken. Hødts Besøg. Børne-Eventyr udkommet, ny Samling, første Hefte. Russisk Bad.
Tirsdag 2 Besøg af Nordmanden Collet. Barfods Vesit. Iaften Romergilde men jeg kommer der ikke. Opiums Pulver.
Onsdag 3 Noget bedre i Tænderne: Meisling fremmet mod mig. Til Middag hos Collins med Heibergs, Freund og Thorvaldsen, fulgte denne sidste, Arm i Arm, til Theatret; det var denne Dags hvad jeg for flere Maaneder her spurgte Skjæbnen om ved at skrive hvor og hvad.+.
Torsdag 4 Endnu Tandpine. Begyndt paa Pelham. Lauritz kommet.
Fredag 5 Vinduet staaet aabent i Nat, jeg havde at svede paa og dog er Tandpinen endt. Fik i Theatret en Hilsen af Thorvaldsen.
Lørdag 6 Maria Hornemanns Geburtsdag. Blæst. Godt Humeur. Lidenskabelig.
Søndag 7 Festen i Hotel d'Angleterre for Thorvaldsen jeg fremsagde Alexandertog.
Mandag 8 Besøgt Thorvaldsen der kyssede mig; hos Fru Bügel med ham til Middag, vi gik hjem sammen. Lidenskabeligt.+.
Tirsdag 9 Fik hos Collins Heiberg sagd min Mening, hans Overvurdering af Holst og Ringeskatten af mig, som Collins tage sig af.
Onsdag 10 Ørsteds meget elskværdige. Besøg af Hr Horkel og Nissen.
Torsdag 11 Skrevet for Stuenterforeningen en Sang til Thorvaldsen. Østers Frokost hos Fru Bügel. Middag hos Saabys.
Fredag 12 Om Aftenen skrevet på Mulatten og drukket Porter.+.
Lørdag 13 Ude hos Wulff, Christian græd, Kommandeuren bad mig betragte hans Huus som før. Paa Kongens Bibliothek med Horkel. Hos Thorvaldsen. Foreningens Fest for ham; med i Haven.
Søndag 14 Nydt særdeles Roes for min Sang. Horkel reist. Lidenskabelig. + Brev fra Atterbom.
Mandag 15 Faaet Jettes Bog: Tante Anna; skrevet til hende.
Tirsdag 16 Ei vel. Skrevet en Sang til Qvindelig Velgjørenheds Selskab.
Onsdag 17 I varmt Bad. Collin tilsengs. Aftenbesøg af Lüders.
Torsdag 18 Været hos Jomf Ryge. Besøg af Chr: Wulff. Følt mig vel i Luften efter først at have taalt Anstrængelse. Skr. til Ingeborg.
Fredag 19 Hos Wilken H. - Holst kyssede mig for mit Brev. Middag hos Colbjørnsen med Hofdamerne. Schall, Rabens &.
Lørdag 20 Hornemanns 50 Studenteraar. Besøgt Thorvaldsen. Fru Berner første Gang i Theatret. Løssøe kommet til Byen. Fakkeltog for Thorvaldsen.
Søndag 21 Sommerklædt i Storm. Besøgt van er Maases, Lieutenant Lessøe hjemme. i en Parquet Loge og hørt Jomf Ryge sige Jason og Alex:
Mandag 22 Jette Collins, H.P.Holst og Ludvig Læssøes Geburtsdag. Drevet om paa Gaderne om Aftenen for at kjøle det hede Blod.
Tirsdag 23 Læst høit hos Frøkenerne Ramshart. Jom: Granns Fremtrædelse efter sin Hjemkomst fra Paris. Skrevet paa Mulatten til 11½.
Onsdag 24 Til middag hos Kammerjunker van der Maase.
Torsdag 25 Hele Formiddagen skrevet paa Mulatten. Et smukt Brev fra Hauch.
Fredag 26 Til Middag hos Wulffs 1st Gang efter Striden, Thorvaldsen, Weyse phantaserede. Cantor talte efter A Claureng, Abrahams talte
Lørdag 27 Ikke vel. Til middag og i Theatret med Thorvaldsen. Kadetten Grev Bernstorf har skudt sig. Talt med Øehlenschlæger i Maaneskin.
Søndag 28 Petsholdt skal være myrdet i Grækenland. Bournonville sendt mig sit Program. Jeg var i første Parquet. Ikke moret mig.+.
Mandag 29 Fru Bügel Fødselsdag. Spillemanden er oversat paa Svensk.
Tirsdag 30 Vesit hos Ramshards, Wulff, Emil, Hornemanns. Tale med Theodor.
Onsdag 31 Ørsted meget gladover min første Act af Mulatten spaaet mig Ære og Hæder. Lyst til at fløtte.-

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk