H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak februar 1856

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

Februar 1856  
Fredag 1 B. sendt mig Brev en anonym Skrivelse mod mit Livs Eventyr. (slet Humeur).
Lørdag 2 -
Søndag 3 Givet til Dagbladet en Berigtigelse. Kunstner Carneval i Casino skrevet for Jomf Juul et Digt der til: "Kirsten Piil".
Mandag 4 -
Tirsdag 5 -
Onsdag 6 -
Torsdag 7 -
Fredag 8 -
Lørdag 9 Marie hentet i Politi, da hendes Papirer vare i Uorden, hun kom hjem som ikke længer mistænkt; hvem er nu den der har taget fra Madamen og mig. Lidende over al den evige historie! jeg bryde mig ikke om hvad jeg har mistet og vil aldrig oftere beklage mig, naar der stjæles fra mig.
Søndag 10 Brev fra Bournonville i Wien.
Mandag 11 -
Tirsdag 12 -
Onsdag 13 I Dag blev igjen stjaalet her i huset 90 Rdlr, siden fandtes de kastede hen paa Trappen, Marie igjen paa Raadstuen. Brev til Borunonville. - I Casino Ole Lukøie.
Torsdag 14 Marie vil ikke bekjende. Jeg er afficeret over Alt dette og ligesom forstyrret i Hovedet; jeg har vist Anlæg for fixe Ideer. Paa Bal hos Prinds Ferdinands og følt mig sundere. -
Fredag 15 Brev fra Godske-Nielsen i Haderslev.
Lørdag 16 Brev til Godske Nielsen.
Søndag 17 Endnu sidder Marie uden at bekjende jeg veed ikke hvad jeg skal troe om det Menneske.  - Uelskværdige Menneske omkring mig.
Mandag 18 -
Tirsdag 19 -
Onsdag 20 -
Torsdag 21 -
Fredag 22 Brev fra Jette Wulff.
Lørdag 23 Brev til Jette Wulff. I Casino Ole Lukøie.
Søndag 24 -
Mandag 25 -
Tirsdag 26 -
Onsdag 27 -
Torsdag 28 Brev til Fru Serre i Maxen. Bal hos Prinds Frederik.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk