H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak november 1853

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

November 1853  
Tirsdag 1 -
Onsdag 2 Fødselsdag for Theodor, Augusta og Eduard Collin, Middag hos Dahlstrøms hvor Frøken Berregaard havde Fødselsdag sendt Brev til Qvortrup.-
Torsdag 3 -
Fredag 4 -
Lørdag 5 De to første Bind af Samlede Skrifter udkomne. Givet Eduard til Sparekassen, 200 Rdlr af Honoraret for illustrerede Eventyr. Foræret digteren Baron Klesheim fra Wien Gesammelte Werke.
Søndag 6 -
Mandag 7 -
Tirsdag 8 Brev med samlede Skrifter til Fru Malle Drevsen.
Onsdag 9 Brev til Ingeborg Drevsen paa Christinelund.
Torsdag 10 -
Fredag 11 -
Lørdag 12 -
Søndag 13 -
Mandag 14 -
Tirsdag 15 Viggos Fødselsdag. Brev til Fru Serre i Dresden og til von Doenniges i München. -
Onsdag 16 -
Torsdag 17 Brev fra Malle Drevsen. Om Aftenen hos Enkedronningen, som præsenterede mig for Prindsesse Anna af Hessen, jeg læste der 4 Eventyr paa tydsk; ved Como.
Fredag 18 -
Lørdag 19 brev til Jette Wulff. Concert i Musikforeningen.
Søndag 20 -
Mandag 21 Faaet i Honorar 50 Rdlr for mig Bidrag til Lose & Delbancos Folkecalender. Sendt et Exemplar til Silkeborg.
Tirsdag 22 Prinds Ferdinands Fødselsdag Concert hos Dronningen.
Onsdag 23 Brev til Storhertugen af Weimar. Seet de første Scener af Ruth, været at høre v. Klesheims Oplæsning, derpaa i Skandinavisk Concert, saa drukket Thee hos Excellensen Collin og endelig seet Slutningen af Balletten Psycke; (en heel Deel i en Aften!)
Torsdag 24 -
Fredag 25 -
Lørdag 26 -
Søndag 27 -
Mandag 28 -
Tirsdag 29 -
Onsdag 30 -

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk