H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak oktober 1856

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

Oktober 1856  
 

Over den trykte almanaktekst

Paa October

I Tro jeg haaber.

Onsdag 1 -
Torsdag 2 Brev til Fru Scavenius.
Fredag 3 -
Lørdag 4 -
Søndag 5 -
Mandag 6 -
Tirsdag 7 -
Onsdag 8 Festforestilling i Kongens Theater i Anledning af Fred VII
Torsdag 9 Brev til Jonna Stampe.
Fredag 10 -
Lørdag 11 -
Søndag 12 -
Mandag 13 Brev fra Grevinde Holstein født Zahrtmann.
Tirsdag 14 Brev til Fru Serre i Maxen og til Grevinde Mimi Holstein.
Onsdag 15 -
Torsdag 16 -
Fredag 17 -
Lørdag 18 Sendt "Historier" til Wladimir Moltke og hans unge Hustrues Bryllup i Sverrig.
Søndag 19 -
Mandag 20 Brev og Bog fra Westermann i Braunschweig.
Tirsdag 21 Brev fra Ingemann og Michael Drevsen paa Silkeborg.
Onsdag 22 Brev til Fru Drevsen paa Christinelund. Brev fra Grevinde Holstein Holsteinsborg.
Torsdag 23 Med Middagstoget til Sorø til Ingemanns.
Fredag 24 Om Eftermiddagen til Holsteinborg, hvor jeg med Saint Aubin kom Klokken 7 om Aftenen.
Lørdag 25 -
Søndag 26 Brev fra Fru Scavenius paa Basnæs. Barnedaab paa Holsteinborg, Frederik Conrad Christian Christoffer blev døbt, jeg var Fadder, Saint Aubin, Grev Reventlau fra Lolland, Baron Brüssel fra Lauenborg, Grev Holstein, Fru Zahrtmann holdt Barnet, Frøken Brüssel holdt Huen. Kammerherre Carstenschold. Zahrtmann.
Mandag 27 Brev til Fru Scavenius, Michel Drevsen og Malle Drevsen samt til Faderen Collin.
Tirsdag 28 -
Onsdag 29 Brev til Ingeborg Drevsen paa Christinelund.
Torsdag 30 -
Fredag 31 Brev til Ingemann i Sorø.

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk