H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen: Almanak januar 1860

 

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 

januar 1860  
Søndag 1 Brev til Storhertugen af Weimar og til Fru Serre. Brev til Professor Theodor Collin. Illustrerte Tidende sendt fra Delbanco.
Mandag 2   Brev til Madam Anholm
Tirsdag 3 Brev fra Faderen Collin, Brev fra en Anonym, Brev fra Frøken Bjerring i Aalborg og fra Frøken Heinke i Breslau.
Onsdag 4 Reist fra Basnæs til Kjøbenhavn.
Torsdag 5 -
Fredag 6 Faderens Fødselsdag feiret hos Gottlieb.
Lørdag 7 Brev til Fru Scavenius.
Søndag 8 -
Mandag 9 Besøg af Jonna og Børnene
Tirsdag 10 -
Onsdag 11 -
Torsdag 12 Brev fra Fru Serre. Brev fra Fru Uldall.
Fredag 13 Indbudt af Studenterne til nordisk Høitid, Student Kock holdt en smuk Tale til mig og jeg fik 9 Gange Hurra, hjem Klokken eet.
Lørdag 14 Til Taffels hos Kongen og blev der til Klokken elleve, læste flere Eventyr f.Ex en Historie fra Klitterne.
Søndag 15 -
Mandag 16 Hele Ugen i HelvedesQval; iaften læste jeg da i Arbeider Foreningen, de stormede paa udenfor men jeg havde en ubegribelig Ro og læste godt og med stort Bifald.
Tirsdag 17 -
Onsdag 18 Brev fra Fru Scavenius, Brev fra Juul i Hjørring Brev fra Clemens Petersen og Present fra Mr Marryat.
Torsdag 19 Brev fra Fru Drevsen paa Silkeborg.
Fredag 20 Brev fra Wiedemann i Leipzig.
Lørdag 21 Brev til Fru Scavenius og til Ingemann.
Søndag 22 -
Mandag 23 Mit Humeur altid tungt.
Tirsdag 24 Sendt Brev og Bøger med Marryat til Fru Bushby. Middag hos Skrikke.
Onsdag 25 -
Torsdag 26 Brev fra Fru Læssøe. Brev til Helms i Leipzig. Middag hos Worsaa.
Fredag 27 Middag første Gang hos Burmeister & Gadmann.
Lørdag 28 Dinée hos Fru Neergaard.
Søndag 29 -
Mandag 30 Brev til Beskov og i Løverdags Bøgerne. Conferentsraad Kock i Dag død, faldt om i sin Have.
Tirsdag 31 Brev fra en Jomf Jørgensen i Aarhuus, som jeg strax gav Svar igjen.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk