H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

VisitOdense

 

Odense 2001

Odense ca.1767

Odense

Odense ca.1593

 

Lidt om Odense

 

Odense placering

 

Odense er placeret ved den vigtige vej tværs over øen Fyn på højtliggende arealer mellem åen i syd og den nu udtørrede Næsbyhoved Sø i nord. Bebyggelsen var i starten begrænset til den nordlige åbred og syd for åen lå en af Danmarks fem ringborge fra vikingetiden, Nonnebakken. Eftertiden har fjernet så godt som alle rester af ringborgen. En egentlig byudvikling med fastlagte gader og karreer kan  kan spores arkæologisk tilbage til midten af 1000-tallet.

 

Odense - byens tilblivelse


Odenses historie og udseende er præget af ændringer i klimaet og deraf følgevirkninger med ændringer i balancen mellem land- og vandområder særlig i den nordlige del af Odense omkring Odense Fjord. Dertil kommende den fysiske påvirkning fra mennesket.

Odense å har afvandet den store isrand der i istiden var ned over Sydfyn. Det betød at der var en stor flod , der har skabt de flade arealer omkring Odense å og Odense Fjord. Ind imellem det flade areal ses ådalene. Smeltevandet fra isranden i det sydfynske har søgt mod nordøst for at finde den nærmeste vej til de laveste områder.

Odense å afvander store områder fra det sydfynske bl.a. Arresø, Silke å , Hågerup å ,Sallinge å og har med sin længde på ca. 60 km. Åen har haft afgørende betydning for bosætningen på store dele af Fyn herunder Odense.

Odense betydning som beliggende dybt inde i Odense fjord har gjort byen velegnet til bosættelse . Da den så nemt kunne besejles og forsvares . Det er sikkert at der i 988 var et bysamfund i Odense og at der blev anlagt en ringborg "Nonnebakken" af vikingerne. Normalt er selve byen en integreret del af ringborgen og livet udfoldes indenfor "murene" , således som forventer at det er sket i Aggersborg og i Hedeby. Dette var ikke tilfældet med Nonnebakken da byen er placeret på åens venstre bred mens ringborgen er placeret på højre bred. Derfor kunne det tænkes at formålet var at beskytte den indre del af Fyn mod indtrængende fjender ad vandvejen. Nonnebakkens indre diameter var ca. 120 meter.

Baggrunden for navnet Odense

Odense blev første gang omtalt i år 988 i et brev fra den tyske kejser Otto den 3. I brevet giver kejseren kirken i Odense skattefrihed. I brevet også, at Odense var bispesæde. Dermed kunne man konstatere at stedet allerede i år 988 har været af betydning og vigtig ikke kun for Odense men for hele Fyn. Byens navn "Odense" er sammensat af ordene Odins vi dvs. Odins helligdom. Dette fortæller os at Odense før den kristne tid har dyrket Odin.
 

Foto:  Lars Bjørnsten Odense og pmc Odense

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk       
 
      

 

     

Turist - Tourist

Odense - City of Hans Christian Andersen

 

H.C. Andersen:

Levnedsbog

Mit Livs Eventyr