H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

København set fra Frederiksberg Have ca. 1820. Farvelagt radering af ukendt kunstner.

H.C. Andersen kom til  København 6. september 1819 og  ønskede straks kontakt med Det kongelige Teater . I en 3 årig periode forsøgte han gang på gang , men uden held at at komme ind på Det Kongelige Teaters scene. Men har var stærk i troen på at det ville lykkedes, og håbet gjorde at han ikke gik til grunde i de svære år i København.

Læs mere om H.C. Andersens møde med storbyen København


H.C. Andersen skriver i "Mit livs Eventyr" om København:

"Mandagmorgen den sjette September 1819 saae jeg fra Frederiksberg Banke første Gang Kjøbenhavn; derude steg jeg af med min lille Bylt og gik igjennem Haven, den lange Allee og Forstaden ind i Byen. Aftenen før jeg kom var just udbrudt den saakaldte »Jøde!eide«, der da strakte sig gjennem flere af Europas Lande; hele Byen var i Bevægelse, stor Menneskestimmel paa Gaderne; dog al den Larm og Tummel overraskede mig  ikke, den svarede just til det Røre, jeg havde tænkt mig, der altid maatte være i Kjøbenhavn, min Verdens Stad"..

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk