H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

"Ved H.C. Andersens Begravelse"

 

af Andreas Munch , Velo, Hadeland, Norge

 

Ved H.C. Andersens Begravelse.

 

En Jordefærd er nyligen bleven holdt

I Danmarks Hovedstad med Pragt og Hæder.

Ved den blev intet hjerte koldt

Den Døde fulgtes af et Folk, som græder.

Igjennem Staden bølged Toget stolt.

Selv Landets Konge med i Følget træder

Og fremmede Gesandter der sig føie

Til Danmarks Mænd, de Ringe og de Høie.

 

Og Børn og Kvinder som et Blomsterhegn

Indfatte Togets Gang til alle Sider

Paa Kisten falder tusind i Krandses Regn

og mangen Taare ned i Krandsen glider.

Er denne Landesorg en Fyrstes Tegn?

Er det en Konges Ligtog. som fremskrider?

Nei. kun en Digtet de til Jorden stede -

Men denne Digter var Nationens Glæde.

 

O, det er trøstefuldt, i denne Tid,

Som mest den krasse Virkelighed hylder.

Som i Materien sænker al sin Id

Og kun Maskinerne med Pragt forgylder.

At see et Folk midt op i Dagens Strid,

Forstaae og hædre hvad Aanden skylder;

Den Aandens Magt. som virker i det stille

Og kvæger Alt med Poesiens Kilde.

 

Thi denne Digter var iblandt Faa,

Som nutildags sig holde til sin Sfære,

Og ei som Døgnprofeter vil fremgaae

Selv ledet af Partiers blinde Hære.

Som Skjønhedsidealet vogte paa

Og derfor kan for alle Tider være.

Som ikke troe at burde sig løsrive

Fra gamle Grund, der holder Alt ilive.

 

Paa den han bygged Eventyrets Slot,

Hvis Tinder Straaler over alle Lande,

Hvis tusind Farver alle vidne godt

At just det Drømte være kan det Sande,

At Fantasiens Spil ei gjækker blot.

Men fører til de dybe Hjertets Vande.

Hans Liv var selv et Eventyr, der bragte

Os Bud fra Hjemmet, som vi eftertragte.

 

Hans Eventyr var og hos os som hjemme,

Og løver her paa mangen Barnemund;

Det var, som hørte vi de Alfers Stemme,

Der hviske Sagn i lyse Birkelund.

Derfor kan Norge ei den Sanger glemme

Der nylig sank i Dødens søde Blund.

Og Klokken fra hans Jordefærd med Vælde

Vil ogsaa gaae igjennem Norge Fjelde.

 

Velo, Hadeland, August 1875.

 

A. Munch

 


Kilde: Illustreret Tidende  3.10.1875

A. Munch:

Andreas Munch er en kendt norsk digter, der levede i perioden 1811- 1884 . Se mere om hans værker på Kalliope

 

Se mere om H.C. Andersens begravelse den 11. august 1875

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk