H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Frederik Christian Stramboe (1833-1908). Buste af H.C. Andersen , gips, 1864

Frederik Christian Stramboe (1833-1908). Buste af H.C. Andersen , gips, 1864

Frederik Christian Stramboe. Født i København 14-03-1833 - Død i København 05-01-1908. Billedhuggeren Frederik Christian Stramboe udførte 16 forskellige relieffer af kendte personer herunder H.C. Andersen, hvis relief er fra 1861. Det er det eneste kendte, som Andersen selv har siddet model til.

 

H.C. Andersen var i Rom og dagen efter sin fødselsdag i 1846, stod han for den danske billedhugger Andreas Kolberg, der gjorde hans buste. Busten, som ikke kendes i dag, faldt ikke i H.C. Andersens smag og da han i september hørte , at busten skulle afstøbes til baronesse Stampe på Nysø , stoppede han gipseren i arbejdet, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående uddrag fra dagbogen.. I dagbogen lyder torsdag 22. september 1864: "Varmt Sommerveir. Hørte at Kolbergs fatale Buste af mig (16 Aar gammel) skulde afstøbes bestilt af gamle Baronesse Stampe, jeg gik til Gipseren Hr Orlandi og sagde ham at det var mig særdeles imod, da den var en Carikatur og tilbød mig at sidde for en ny, det blev antaget og den unge Hr Strambo skal gjøre den."

 

Dagen efter, den 23 september 1864, stod HCA for Stramboe i Jerichaus kolde atelier og ugen efter var busten stort set færdig. At Andersen valgte Stramboe skyldes sandsynligvis, at HC. Andersen var aldeles tilfreds med det portrætrelief han havde lavet 2 år tidligere. Også denne gang var Andersen tilfreds. I et brev til Fru Ingemann skriver han: "Den unge Billedhugger Stramboe, har før han reiste til Italien fuldendt min Buste, den er smukt gjengivet"
 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk