H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Th. Stein skitse til et H.C. Andersen Monument 1875

Theobald Stein 1829-1901. Skitse til H.C. Andersen monument, gips december 1875

Johan Carl Hendrik Theobald Stein - kendt som T. Stein arbejdede efter sin konfirmation i 1844 hos medaljør Chr. Christensen og herefter hos H.W. Bissen. I 1863 traf H.C. Andersen og Theobald Stein første gang hinanden i forbindelse med forberedelserne til Frederik den 7.'s begravelse. H.C. Andersen skriver i dagbogen fra torsdag den 17. december 1863 om sit møde med Stein: "Billedhuggeren Stein der har arbeidet med paa Forziringerne førte mig hen i en anden Kant af Slottet hvor jeg saae de pyntede paa Kistens Laag, satte, de een Haand lange, knælende Engle fast, det var kun Leer Figurer, de af Bronze komme først senere i Roeskilde, rundt om stode Stykker af Cathafalken og Forziringer der  ogsaa vare brugte ved Christian den Ottendes Begravelse".

Stein tilhørte den gruppe af kunstnere, der blev udtaget til at gå videre til monumentkonkurrencen anden runde og til at udføre et udkast i halv naturlig størrelse. Det er er dette gipsudkast der ses her på siden. Komiteen fandt hans forslag for sentimentalt, og da han havde valgt at placere en børnegruppe ved digterens side, faldt skitsen heller ikke i modellens smag. Stein havde ellers allerede tidligere luftet tanken for Andersen: Han skriver således i dagbogen fredag 20. maj 1870 "Billedhugger Stein bad om han maatte modelere mig læsende for en Gruppe Børn."

H.C. Andersen var utilfreds med mange af skitserne til monumentet og havde svært ved i første omgang at give udtryk for sin utilfredshed. Digteren følte ikke at nogen af billedhuggerne kendte ham og måske derfor lavede skitser han ikke brød sig om. Han brød sig ikke om, et monument hvor der stod børn bagved eller bag ryggen. Heller ikke børn på skødet eller i mellem sine ben var sagen. At hans eventyr var skrevet både for voksne og for børn. Børnene forstod kun staffagen og først som voksne så og forstod det det hele. Det naive var kun en del af eventyrene og at humoren var som salt i dem. ( Se den originale tekst nedenfor)

H.C. Andersens dagbog fredag den 4. juni 1875. "Smukt varmt Sommerveir. Tog 11½ en Vogn, kjørte ud af Vesterport og ind af Øster, Solen brændte, jeg blev saa søvnig paa Farimagsveien at jeg faldt isøvn. — Besøg hjemme af Billedhuggeren Saaby, som jeg denne Gang sagde klart og tydeligt at jeg var utilfreds med hans Statue
af mig, at hverken han eller nogen [af] Billedhuggerne kjendte mig, havde ikke seet mig læse, at jeg ingen taalte da bag ved mig og ikke havde Børn paa Ryggen, paa Skjødet eller i Skrævet; at mine Eventyr vare ligesaa meget for de    
Ældre som for Børnene, disse forstode kun Stafagen og som modne Folk saae og fornam de først det Hele. At det Naive var kun een Deel af mine Eventyr, at Humoret var egentligt Saltet i dem...."

Foto: Lars Bjørnsten 2009

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk