H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

August Wilhelm Saabye (1823-1916), skitse til H.C. Andersen monument, ler udateret.

August Wilhelm Saabye (1823-1916), skitse til H.C. Andersen monument, ler udateret.

 

Saabye var uddannet gørtler. Han arbejdede hos H. W. Bissen. Han boede en periode i Rom og udviklede der en større kunstner personlighed i forhold til at abejde med bronze.

 

Skitsen som ses ovenfor antyder en tidlig fase i Saabyes formgivning af H.C. Andersen monumentet. Denne skitse er en tidlig en med H.C. Andersen uden børn, men mange af de andre skitser portrætterede h c Andersen med børn. H.C. Andersen var meget utilfreds med den skitse som Saabye har lavet med børn

fremgår af Andersens optegnelser fra dagbogen:

 

Lørdag 29 maj 1875. Kom heller ikke ud i Dag; sov daarlig i Nat,, Dagen Lyste før jeg lukkede Øinene. Besøg af Saaby, hvis Skitze til min Statue jeg ikke kan udstaae, da den minder om gamle Socrates og den unge Alcibiades. Jeg kunde ikke sige ham det men nægtede at sidde eller i det hele i Dag at tale med ham. Jeg blev mere og mere oprørt i Sindet. Saaledes saae Fru Koch mig og gik strax ind paa Academiet og fik Maleren Roed, der er i Comiteen [til] at komme til mig, han syntes heller ikke om Sobys Gruppe, den lange Dreng  der ligger mig heelt op i Skrevet, han læste mig sin Indsigelse mod den og gav Løfte om at kjæmpe imod at den kom under den Form. En Fortræd er det at ingen af Billedhuggerne kjende mig og vide om min Personlighed. Nu kom Moritz Melchior, han var mere den rolige Hanlende og  bad mig kun slaa Sindet til Ro. Da jeg gik tilsengs og vilde tage Morphin, havde jeg ikke en heel Theeskefuld og det var vist Skyld i at jeg ikke kunde sove og begyndte Hosten.


Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk