H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Emil Jens Baumann Adolf Jerichau  (1816-1883) tilskrevet: Buste af H.C. Andersen bronzeret gips, 1838

Jens Baumann Adolf Jerichau blev født 17. april 1816 i Assens og døde 24. juli 1883 i Neder Dråby ved Jægerspris..

Efter sin konfirmation kom han i malerlære, men dette var ikke rigtig ham og kom i stedet til Akademiet i København  og blev en fremragende tegner. Alligevel besluttede han sin for at blive billedhugger  og som 20 årig elev hos Herman Ernst Freund. Han gjorde "oprør" mod det bestående og fik mange fjender og blev mere og mere sær. Maleren Thorvald Læssøe tog sin af ham. han fik rejsepenge og drog til Rom, hvor han kom til Thorvaldsen og her lærte han meget om at modellere figurer og samtidig foregår der en en stor personlig udvikling. i 1846 blev han gift med Elisabeth Baumann. Han har udført mange betydende værker herunder en del buster. I 1848 blev han professor ved Kunstakademiet i København. Han fik mange hædersbevisninger og boede til sin død på sin gård i Nordsjælland.

H.C. Andersen var ganske ung, da han for første gang blev modelleret. Det var i 1838 og kunstneren var den kun 22 årige billedhugger Emil Jens Baumann Adolf Jerichau. H.C. Andersen skrev den 18. marts 1838 til sin veninde Henriette Hanck i Odense: "I denne tid Tid bliver jeg modeleret; der kommer en lille, Rigsdalers Buste af mig". To måneder senere skrev digteren knap så begejstret til sin veninde:" Min Buste af Jerichau finde Alle saa uheldig, at det ei kan nytte ham at gjøre Aftryk af den til Salg, ingen kjøber den; jeg har ogsaa raadet derfra og kan altsaa, i Sommer, ingen Buste bringe Dem, men jeg bliver vel nok en anden Gang bedre modeleret. "Busten fik ikke god kritik i avisen: "dette arbejde gjengiver ikke Originalen til den Grad, at Man frapperes ved Synet deraf."

Den udstillede buste er angiveligt Jerichaus fra 1838. Man kan se, at frisuren på den 33-årige digter svarer til den , vi kender fra C.A. von Benzons og C.A. Jensens samtidige malerier.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk