H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Joseph Durham (1821-1877). Buste af H.C. Andersen terrakotta-farvet gips. 1847

Busten er udarbejdet i perioden mellem den 28. juli og 2. august 1847. Dengang Andersen besøgte England for første gang. Billedhuggeren Joseph Durham (1821-1877) modellerede på William Jerdans foranledning i perioden 28 -30. juli og 4. august en buste af H.C. Andersen, som en pedant til en buste af Jenny Lind. Året efter modtog Andersen fra kunstneren en afstøbning af sin og Jenny Linds buste. Begge buster blev senere udstillet på Charlottenborg i København i 1849.

Om sit møde med Joseph Durham skriver H.C. Andersen i dagbogen:

Onsdag 28. juli 1847. "Staaet for Billedhuggeren Durham, han har ogsaa gjort Jenny Linds Buste, vi to Pendant. —..."

Torsdag 29. juli 1847. "Ombyttede til i Dag Timen at sidde for Billedhuggeren, vilde skrive til Decent og opdagede da at det netop var i Formiddag jeg var til Frokost hos ham, blev fortvivlet, Klokken var slaaet, jeg gik, .....kjørte saa hen til  Billedhuggeren og da hjem hvor jeg laae, som  ødelagt; jeg skulde have været hos Hunt paa Portland Place og see Valg...."

Mandag 2 August 1847 "Kjørt hen og siddet for Billedhuggeren min Buste Sjælen liig..."

H.C. Andersen i brev til Henriette Wulff den 12. August 1847

"Den Billedhugger som i London har gjort Jenny Linds Buste har gjort min som Pendant, og den er liig i høi Grad, men saa forædlet, saa deilig! - Ja, min Gud, saaledes gad jeg nok see ud! saaledes bliver vist min Ansigt i en høiere Verden; et Exemplar vil komme til Kjøbenhavn."
 

Joseph Durham (1821-1877). Buste af H.C. Andersen udført i terrakotta farvet gips i 1847. Set på udstillingen i mindehallen i H.C. Andersens Hus i 2009.

I

I H.C. Andersens Hus i Odense er en rekonstruktion af digterens arbejdsværelse i hans sidste lejlighed i Nyhavn 18, 1. sal. Her står Joseph Durhams buste af H.C. Andersen på et møbel (buffet), som han brugte som skrivebord, mens han boede hos fru Anholm i Nyhavn 67 på 2. sal. i perioden 1848-65.

 Foto: Lars Bjørnsten 2004 og 2009

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk