H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Buste af H.C. Andersen i gips1864. H.W Bissen (1798-1868).

 

H. W. Bissen. Portrætbuste af H.C. Andersen. Modelleret i 1864.

Herman Wilhelm Bissen var født 13. oktober 1798 i Slesvig og var en af Danmarks betydeligste billedhuggere efter Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Han har gennem sin barndom vist evner og lyst til at tegne og modellere. I perioden 1816-18 studerede han ved Kunstakademiet i København. Han havde store evner indenfor maler - og billedhuggerkunsten. Han fil fra staten store donationer der medførte at han kunne rejse til syden til Rom via Berlin, Venedig  m.fl. Han var ca. 10 år i syden og herunder udførte han mange værker. bissen arbejdede tæt sammen med Thorvaldsen i mange år og de havde flere fælles projekter bl.a.. Gutenberg - monumentet til byen Mainz. I 1834 vendte han atter tilbage til København og lave mange værker til forskellige slotte bl.a. Christiansborg.

 

Han blev i 1840 professor ved Kunstakademiet og var dets leder i årene 1850-53. Han drev ved siden sit arbejde på Kunstakademiet et stort atelier, hvor mange unge billedhuggere arbejdede som elever og medhjælpere, herunder bl.a. sønnen Vilhelm Bissen, der førte det videre efter faderens død og fuldførte flere af hans arbejder.

H.W Bissen - Danmarks nationale billedhugger.

 

Efter Thorvaldsens død i 1844 blev Bissen på mange måder hans arvtager og han var meget påvirket at den store mester , men skabte alligevel sin egen personlighed i værkerne. Flere af hans værker blev til på baggrund af skitser fra Thorvaldsen. Bissen udførte i årenes forløb ca. 150 buster, der er udført at samtidens store personligheder herunder bl.a. H.C. Andersen.

H.C. Andersen skriver i sin dagbog om Bissens modellering af hans buste følgende, se nedenfor. Det fremgår at samtidig med at Andersen var model for Stramboe , stod stod han også model for Bissen. Det fremgår tydeligt at Andersen var bange for at blive syg p.g.a. kulde og at han havde det morsomt med H.W. Bissen. 

Fredag 30.september 1864

"Solskin. Besøg af Bissen, der vil gjøre min Buste, jeg skal til ham første Gang i Morgen Formiddag, nu i Dag stod jeg igjen en Time for Strambo og atter en Time om Eftermiddagen."

Lørdag 1. oktober 1864

 

"Stod for Bissen der gjør min Buste; jeg maatte længe staae med bar Hals det var meget for koldt, uagtet der var Ild i Kakkelovnen. Bissen var anderledes underholdende at staae for end Stramboe. Jeg var i Bissens Familie og spiiste Frokost."

 

Mandag 3. oktober 1864
 

"Igaar var Luften kun 3 Grader, (aligevel var Fru Drevsen i Stranden), i Dag er det omtrent ligesaa koldt. Jeg stod fra 10 til 11½ for Bissen, der sagde at Vorherre havde givet sig Tid til at skabe mit Hoved aparte frem
for de fleste Andres. Klokken 12½ stod jeg sidste Gang for Strambo, der var meget koldt i Jerichaus Attelie."

lb 2009


Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk