H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Dengang H.C. Andersen skulle påbegynde sin skolegang i Odense var der kun få offentlige almueskoler. Hertil kom ca. 20 private skoler, herunder et stort antal pogeskoler, hvor den første indlæring fandt sted.

   H.C. Andersen gik ganske kort tid i pogeskole hos en "læremor". Det skulle være Marie Raaschou. Derefter kom han i en privat oprettet drengeskole oprettet af Fedder Carstens 1810. Skolen som især var for jødebørn lå lidt længere nede af Munkemøllestræde , blev nedlagt allerede efter ca. et år d.v.s 1811 . H.C. Andersen lærte her en  lille jødepige, Sara Heimann, at kende. Det antages at Sara er forbilledet for Naomi i romanen Kun en Spillemand.
Da skolen blev opløst  blev H.C. Andersen overført til den skole der i 1804 var blevet indrettet i Fattigskolen , Overgade 19. 


H.C. ANDERSEN OG POGESKOLEN

 En gammel læremo'er det skulle være , der holdt "pogeskole", som det kaldtes, lærte mig at kende bogstaver, stave og "at læse ret". Hun sad i en højrygget lænestol tæt op til uret, hvori der ved hvert fuldt slag viste sig nogle kunststykker med bevægelige figurer; et stort ris havde hun hos sig, og det blev brugt rundt om i kredsen, der mest bestod af småpiger. Det var skoleart, at vi alle på een gang stavede med lydelige stemmer, så højt vi kunne; - Mig turde læremo'er ikke slå, det havde min moder, da jeg sattes i skolen udtrykkeligt betinget, og da jeg derfor en dag også fik et rap af riset, rejste jeg mig øjeblikkeligt, tog min bog og gik uden videre bort, hjem til min moder, forlangte at komme i en anden skole, og det kom jeg. ( "Mit Livs Eventyr") og dermed sluttede Hans Chrstian sin skolegang på pogeskolen og begyndte i stedt på Carstens's Drengeskole, som dog ikke kun var for drenge.

H.C. Andersen var kun 5 år gammel da han kom til sin lære "læremor" . en af discipliner var stavning. Det lykkedes aldrig rigtig for Hans Christian, da man formoder at han var ordblind.  


 

H.C. ANDERSEN OG CARSTENS' DRENGESKOLE 1810-1813

Munkemøllestræde. Her lå Carstens' drengeskole
Kilde: Odense Bys Museer (1905)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fedder Carstens og hustru

Min moder satte mig i Hr. CARSTENS' Drengeskole, hvor der dog befandtes een pige, en ganske lille, men noget ældre end jeg; vi to sluttede os straks til hinanden, hun talte om det nyttige og gavnlige, om at komme i en god tjeneste, og at hun gik i skole især for at lære godt at regne, thi så sagde hendes moder, at hun kunne blive mejerske på en stor herregård. "Det skal du blive på mit slot, når jeg bliver fornem! sagde jeg, og hun lo ad mig og sagde, at jeg var en fattig dreng.

         

 

En dag havde jeg tegnet noget, som jeg kaldte mit slot og forsikrede hende ved den lejlighed, at jeg var et forbyttet, meget fornemt barn, og at Guds engle kom og talte med mig; jeg ville forbavse hende ligesom de gamle koner, omme i hospitalet, men hun tog det ikke som disse, hun så ganske underligt på mig og sagde til en af de andre drenge, der stod nær ved: "Han er gal ligesom hans fa'erfa'er!" - og det isnede igennem mig; jeg havde sagt det hele for ret at gælde for noget og nu slog det om til al de troede, at jeg var sindssvag som fa'erfa'er. Aldrig talte jeg mere til hende om sligt, men vi var heller ikke mere legekammerater, som før. ( Fra  " Mit Livs Eventyr " )

           


 

 

H.C. ANDERSEN OG FATTIGSKOLEN 

I ODENSE 1813-1819 

Jeg gik nu hjemme, skød op og bleven lang dreng, som min moder sagde, hun ikke godt længere kunne lade gå således og drive om; jeg gik i fattigskolen inde på " Fattiggården ", lærte kun religion, skrivning og regning, og dette sidste dårligt nok; næppe et ord forstod jeg at bogstavere rigtigt; hjemme læste jeg aldrig på mine lektier, de blev så temmeligt lært på vejen fra hjemmet til skolen, og min moder roste mit store nemme på nabosønnens bekostning: " Han læser, så det snurrer efter morgen og aften, min Hans Christian ser aldrig i sin skolebog , og dog kan han den.  ( " Mit Livs Eventyr " )

Skolen lå i fattiggården og væggen var dækket med bibelske motiver . Der stod religion, regning og skrivning på skemaet , men det var stadigvæk for ham at stave rigtigt  . Han læste næsten ikke lektier og det var altid i sidste øjeblik oftest på vej til skole.  H. C. Andersens mor tog det som et bevis for at han var en klog dreng. Læreren på fattigskolen var ud af norsk slægt og hed C. F. Welhaven og gjorde meget ud af bibelhistorien . H.C. Andersen fortalte ofte de andre børn historier hvor han selv var helten . Det var ikke populært blandt de andre børn og han blev ofte drillet , med til råb som " Se der kommer komedieskriveren " . I dag ville man i skolen betragte det som mobning. H.C. Andersen var ret indesluttet og han skriver selv at han var et meget stille barn , der sjældent kom ud på gaden for at lege med de andre børn. Han sad ofte hjemme og græd og bad til Gud.

 

 

Fattigskolen lå på hjørnet af Påskestræde og Overgade. I dag kan ses en indmuret  stentavle bygningens i væg  ud mod Påskestræde i Odense:

 

H.C. Andersen

" Her løb jeg om med træskoe paa

og gik i fattigskole - "

her var indtil aar 1847 byens

fattiggaard og fattigskole

 

Hvis ikke andet er nævnt, så er foto af Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk