H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Historien om H.C.Andersen og hans seng

H.C. Andersen skriver til Henriette Collin: at han har en skræk for at købe seng og møbler og han tænker på hvor meget der er at flytte når han engang skal ud og ånde "Verdens Luft".H.C. Andersen var mere end 60 år gammel før han anskaffede sig sin egen seng. Indtil da nøjedes han med de senge der blev stillet til rådighed af de forskellige værtinder.

 

 

 

Han anskaffede sig nødtvungent en seng og skrev i den anledning til sin ven komponisten J.P.E. Hartmann: "Jeg har fået hus, er igen snegl med hus og tænk nu har jeg fået min egen seng, og den skal jeg nu flytte om med.

 

Hundrede rigsdaler har jeg måttet sætte på en seng, og den bliver da min dødsseng, thi holde den ikke længe ud, er den jo ikke pengene værd". Sengen optager Andersen meget og omtaler den i flere breve til og fra Henriette Collin

 

 

Henriette Collin skriver i et brev dateret 10. oktober 1866 til H.C. Andersen om bl.a. sengen:

 

"Kjere Andersen. Dersom De havde seet mig i mine Bestræbelser for at finde en Seng efter mit Hoved og Deres Person, havde De været endnu mere overbevist om min Fortræffelighed, eller rettere sagt om min Lyst til at De skal have det godt og sove sødeligt, end De nu er

 

- Sagen er at man i Norden aldeledes ikke forstaae hvad en Seng vil sige og allermindst vide at give den sin rette Størrelse- Jeg tror nu at have faaet den saa stor som nogen i Danmark men om den er stor nok til den store Andersen, det ville vi faae at see..." 

 

H.C. Andersen skriver under et ophold på Basnæs i et brev til Fru Collin 18. oktober 1866":

De skrev om min nye Seng: at "ingensteds er Dunenne saa bløde" o s v , men der er jo Høe i den ene Madrasse, og Krølhaar i den anden, jeg faaer slet ikke med Duun at gjøre !......"

 

Henriette Collin skriver i et brev 19. oktober 1866 til H.C. Andersen:

"...-Jeg gruer lidt for at see Dem første Gang efter De har taget Deres seng i Brug, Madradser ere som Støvler, de maa bruges en liden Stund inden de blive behagelige - ..."

Foto: Lars Bjørnsten Odense 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk