H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Glorup Slot og Have 2003

 

Glorup Slot og Have. Foto fra bl.a.  slottet - slotsparken - vaserne - kapellet  - våbenskjold - avlsbygningerne - vejskiltet - stenbordet - stengærde. Alle fotos: Lars Bjørnsten februar- marts 2003

 

Glorup

Slotshaven - parken

Vaserne i Glorup Slotshave

Nogle af sandstensvaserne på i Glorup Have står på engen syd for spejldammen og andre er portvaser der står ved indgangene til slottet.

Nogle af vaserne er blevet forfinet af Louis Seize dekorationer af satyrhoveder, roser og perlesnore.

Der findes både vaser af kalksten og sandsten

Slotsbygningerne

Glorup Slot
   
Glorup Slotspark

Glorup Have er et parkanlæg med både en engelsk have og et fransk anlæg.
 

Gammel vejskilt

ved Svindingevej

Våbenskjold ved indgang

 

Øen med springvand m.m.

 

H.C. Andersen skriver i sin dagbog den 26. juni 1850 om søen og allen i slotsparken:  "..

Efter Bordet kjørt en Tour om ad Landeveien, gjennem Skoven. Den lille Harald Bjerrings Fødselsdag. Jeg seer paa de lange Aleer  og paa Fiskene der staae stille i Vandbasinet udenfor; et Billede paa Livet her, eensformigt som Aleen, stillestaaende som Fiskene i det søvninddøsende Solskin mellem fedt Græs og blomstrende Buske.
 

Avlsbygninger m.m.

 

Stenbordet

Glorup Slotshave

Stenbordet i den engelske have på Glorup. H.C. Andersen skriver i sin dagbog den 18. maj 1848:

 "De Andre kjørt til Vedholm, jeg valgt at blive hjemme; Alle Officerer til 3.die Compagnie vare her og drak Thee om det store steenbord i Aleen...."

Det er sandsynligvis det her fotograferede bord der er nævnt i dagbogen.

Grev Moltke møblerede haven med et stenbord Der hedder sig, at der hvor dåben havde stået i kirken i Svindinge havde det ligge en meget stor ottekantet lys kalkstensplade. Den blev tilhugget og anbragt som bordplade, som ben blev anvendt 9 marmorpiedestaller.

Diverse Stengærde ved Glorup
H.C. Andersens dagbog fra den 25. september 1869

Løverdag 25. Graat, vaadt Veir; gik heelt ud i den yderste Deel af det engelske Anlæg, hvor et rundt Vand-Bazin danner Bækken; følte mig ikke fuldkommen rask, Blodet steeg til Hovedet. Gik senere igjen efter Frokosten; Luften ikke kold men graa og fugtig.


 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk